ข่าวด่วน ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับผู้แทนภาคประชาชนมีมติจัดงานมหกรรมโปงลาง  แพรวาและงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2564 หยุดโควิด ไม่หยุดเศรษฐกิจ สืบสานงานประเพณีและกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อเวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ชั้น 2 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2564 โดยมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการ และมีการรายงานถึงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) โดย จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระลอกใหม่ 

โดยในที่ประชุม มีการพิจารณาการงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -25 มีนาคม 2564 หลังจากมีประชาชนมีความเป็นห่วงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 และได้ยื่นหนังสือ เพื่อเรียกร้องให้จังหวัด ทบทวนการจัดงาน ซึ่งวันนี้การประชุมในได้เชิญผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟังแผนการและมาตรการดำเนินงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ และมติคณะกรรมการและภาคประชาชนมีมติร่วมกันให้จัดงานได้ โดยยึดหลักป้องกันมาตรการโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ พร้อมด้วยผู้แทนภาคประชาชน มีความเห็นร่วมกัน ให้มีการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวาและงานกาชาด จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 -25 มีนาคม 2564  โดยใช้มาตรการอย่างเข้มงวดสูงสุด ทั้งการลงทะเบียนผู้ค้า  และตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้ค้า ประชาชนที่มาร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M -H-T -T จำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงาน และในทุก ๆ วัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะร่วมกับทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ออกตรวจตามร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งในขณะจัดงานหากพบมีผู้ติดเชื้อ จะยกเลิกจัดงานทันที