ข่าวด่วน ข่าวสังคม ข่าวอัพเดทรายวัน

ชาวบ้านช่วยกันเอง ระดมแรงงานทุกภาคส่วนตั้งป้อมรับมือน้ำป่าดงระแนง

ชาวบ้านในตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผวาน้ำป่าฝนใหม่ หลังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักน้ำป่าจากดงระแนงกัดเซาะคลองระบายน้ำทรุดพังเสียหาย หวั่นเกิดเหตุไหลหลากพัดตัดขาดถนนเข้าหมู่บ้าน และท่วมบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเสียหายซ้ำอีก ด้านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว และเทศบาลตำบลบัวบาน เฝ้าระวังอุทกภัย พร้อมระดมกำลังเครื่องจักร แรงงาน เปิดทางน้ำป่าและซ่อมแซมคันคูคลอง เตรียมมือรับมวลน้ำป่าในช่วงฤดูฝน

วันที่ 12 มิถุนายน 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามผลกระทบหลังจากฝนตกลงมาในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลดีให้มีน้ำเติมเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก ขณะที่ชาวประมงและชาวนา ได้มีน้ำสำรองเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งก้ามกรามและทำนาอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพื้นที่ติดแนวป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง  ยังพบว่าได้รับความเสียหายจากการไหลบ่าและกัดเซาะของน้ำป่า ที่ไหลลงมาจากดงระแนง เขต ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด ไหลลงมายังพื้นที่ด้านล่างในพื้นที่ ต.บัวบาน ส่งผลให้คลองระบายน้ำป่า คลองชลประทาน และถนนเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหาย โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่อยู่ใกล้ทางเดินน้ำป่าหลายราย  ได้ลดระดับน้ำในบ่อ และขนย้ายกุ้งออกจากบ่อไปอยู่ให้แหล่งที่ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  เนื่องจากเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นซ้ำซาก และเป็นปัญหาสะสมมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา

นางสาวอัจฉรา ยนต์ชัย นายกเทศมนตรีตำบลบัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้นฤดูฝนปีนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาที่เกิดจากน้ำป่า และเป็นการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากผลกระทบน้ำป่าจากดงระแนงดังกล่าว ได้ร่วมกับสมาชิกสภาจังหวัด (ส.อบจ.) ยางตลาด เขต 4 และผู้นำชุมชน เฝ้าระวังการเกิดน้ำป่าอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลลงมากัดเซาะคลองระบายน้ำ ได้รับความเสียหายบางส่วน  จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครองอำเภอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว สำรวจความเสียหาย หาแนวทางบรรเทาความรุนแรงของน้ำป่า และดำเนินการซ่อมแซม เช่น  นำรถแบ็คโฮขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อให้ป่าไหลลงสู่ร่องน้ำธรรมชาติอย่างสะดวก ป้องกันปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมถนน และไหลบ่าเข้าท่วมบ่อกุ้งก้ามกราม ทั้งนี้ เป็นการเตรียมรับมือก่อนที่น้ำป่าจะมาอีก และเกิดความเสียหายไปมากกว่าเดิม

ด้านนายสมยศ ภูฉายา เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (เขื่อนลำปาว) กล่าวว่าจากปัญหาคลองรับน้ำป่าและคลองชลประทาน ได้รับความเสียหายจากการไหลบ่าและกัดเซาะของน้ำป่าดังกล่าว นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้มอบหมายให้ตนและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกับเทศบาลตำบลบัวบาน สำรวจความเสียหายและเร่งซ่อมแซม เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนที่จะมีมวลน้ำป่าในช่วงกลางฤดูฝนและปลายฤดูฝนจะไหลลงมา และสร้างความเสียหายขยายวงกว้าง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซาก โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ที่ป่าดงระแนงเสื่อมโทรม ซึ่งทางการได้ออก ส.ปก. ให้สิทธิ์ชาวบ้านเขต ต.เขาพระนอนเข้าไปทำกิน โดยปลูกมันสำปะหลัง ปัจจุบันได้กลายเป็นต้นเหตุ ให้น้ำป่าไหลลงมาสร้างความเสียหายพื้นที่ด้านล่าง  โดยเฉพาะบริเวณปากทางเข้าบ้านตูม ต.บัวบาน ทั้งคลองระบายน้ำ คลองชลประทาน และถนนเข้าหมู่บ้าน ได้รับความเสียหายซ้ำซาก

ขณะที่นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด กล่าวว่า ปัญหาน้ำป่าจากดงระแนงดังกล่าว ทางอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหา โดยได้ประชุมหารือเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้กำหนดกรอบความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงาน เช่น อำเภอยางตลาดประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ คือเทศบาลตำบลบัวบาน และเทศบาลตำบลเขาพระนอน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันแก้ไขปัญหา, แขวงการทาง ขุดหลุมตามแนวถนน เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำป่า,  พัฒนาที่ดิน ปลูกหญ้าแฝก,  ชลประทาน ชะลอการปล่อยน้ำและซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต, ป่าไม้  สร้างฝายชะลอน้ำ, ปฏิรูปที่ดินหรือ ส.ปก. ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เกษตรกรทำการปลูกมันสำปะหลัง ทั้งนี้ เพื่อคอยดูดซับน้ำและเป็นแนวต้านทานความรุนแรงของน้ำป่า  ที่จะบรรเทาความเสียหายลงได้

อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชัน กำลังเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ และมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขั้นเป็นพายุโซนร้อน คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ยและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 13-14 มิถุนายน ลักษณะเช่นนี้ จะส่งผลทำให้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 12/06/2021 14:33 น. by อินทรีภูพาน