ข่าวด่วน

ส่อวุ่นเจ้าคณะตำบลลาออกยกจังหวัด ชาวบ้านขึ้นป้ายไม่ต้อนรับพระเล็ก

พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล (ธรรมยุต)ยื่นเรื่องลาออกลาออกจากตำแหน่งยกจังหวัด ค้านคำสั่งมส.-พศ.ที่มีมติถอดถอนเจ้าคณะจังหวัดที่ไม่เป็นธรรม และไม่รับการแต่งตั้งพระครูจากจังหวัดหนองคายข้ามห้วยมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ปักป้ายต่อเนื่อง “รวมพลังปกป้องคนดีศรีกาฬสินธุ์ ไม่ต้อนรับพระเล็ก”เจ้าคณะองค์ใหม่ ระบุถอดถอน-แต่งตั้งไม่มีสาเหตุทำให้เกิดสังฆเภทในหมู่คณะสงฆ์และประชาชนเกิดความแตกแยก

จากกรณีมหาเถรสมาคมมีคำสั่งแต่งตั้งพระสังฆาธิการและถอดถอนเจ้าคณะจังหวัด 3 รูป  โดยปรากฏทางสื่อโซเชียล เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเทพสารเมธี หรือเจ้าคุณบัวศรี อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) เรื่องดังกล่าวทำให้คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์(ธ) และญาติธรรมออกเคลื่อนไหวคัดค้านทันที เพราะไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุ และมองว่าการถอดถอนไม่เป็นธรรม พร้อมทั้งมีการล่ารายชื่อหนึ่งแสนคนถวายฎีกาต่อในหลวงรัชกาลที่ 10  เพื่อขอความเป็นธรรม และยื่นเรื่องให้คณะกรรมาธิการศาสนาและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบ กระทั่งต่อมามีกระแสคัดค้านจากพุทธศาสนิกชนและมีพระสังฆาธิการเริ่มทยอยลาออกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมติการถอดถอนที่ไม่ทราบสาเหตุและการตั้งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์รูปใหม่ข้ามห้วยมาจาก จ.หนองคาย ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสการคัดค้านมติและคำสั่งมหาเถรสมาคม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ถอดถอนพระเทพสารเมธี หรือเจ้าคุณบัวศรี เจ้าอาวาสวัดประชานิยม ออกจากเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ที่ไม่เป็นธรรมและไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุ และกระแสการคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งและไม่ยอมรับพระครูสุทธิญาณโสภณ หรือพระอาจารย์เล็ก จากเจ้าคณะอำเภอสังคม จ.หนองคาย มาเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์รูปใหม่ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้างไปหลายหมู่บ้าน รวมทั้งวัดใน อ.หนองกุงศรี วัดป่าใน อ.เมืองกาฬสินธุ์ และสำนักสงฆ์ต่างก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่จะรับเจ้าคณะองค์ใหม่

ล่าสุดชาวบ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ได้นำป้ายเขียนข้อความ “รวมพลังสามัคคี ปกป้องคนดีศรีกาฬสินธุ์ เราไม่ต้อนรับพระเล็ก”มาปักไว้ริมถนน บริเวณสามแยกบ้านขมิ้น ต.นาดี ซึ่งเชื่อม 3 อำเภอ อ.ยางตลาด อ.เมือง และ อ.ฆ้องชัย เพื่อเป็นสัญลักษณ์การคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของมส.และพศ.ที่ถอดถอดเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างไม่เป็นธรรม เนื่องจากไม่มีการชี้แจงถึงสาเหตุ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ไม่ต้อนรับพระครูสุทธิญาณโสภณ หรือพระอาจารย์เล็ก ซึ่งจากเดิมเป็นเจ้าคณะอำเภอสังคม จ.หนองคาย ถูกแต่งตั้งข้ามห้วยมาเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ (ธรรมยุต)องค์ใหม่อีกด้วย

นางละม่อม ภูประโชติ อายุ 69 ปี ชาวบ้านขมิ้น ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จนถึงปัจจุบันชาวบ้านยังสงสัยว่าการถอดถอนเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ ที่ไม่ชี้แจงถึงสาเหตุนั้นมีความชอบธรรมหรือไม่ พระเทพสารเมธี หรือเจ้าคุณบัวศรี ท่านทำผิดอะไร จนถึงขั้นที่ต้องถอดถอน ที่ผ่านมาท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดี สืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และประชาชนมาโดยตลอด จึงสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับประชาชนอย่างมาก และจนถึงขณะนี้ทางมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ดูแลกำกับรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็ยังไม่สามารถตอบคำถามของสังคมได้ โดยเฉพาะการแต่งตั้งเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์คนใหม่ที่มาจาก จ.หนองคาย ข้ามห้วย ข้ามแม่น้ำ ข้ามจังหวัดมาทั้งที่ จ.กาฬสินธุ์ก็มีพระผู้ใหญ่ที่มีความสามารถหลายรูปอยู่แล้ว ซึ่งประชาชนและคณะสงฆ์ใน จ.กาฬสินธุ์ ต่างก็ไม่ยอมรับ เพราะหลายคนมองว่าไม่สง่างาม เรื่องนี้จะทำให้เกิดสังฆเภทในหมู่คณะสงฆ์ได้ เพราะในอนาคตคณะสงฆ์อาจจะเกิดความแตกแยก เพราะขณะนี้ทราบว่าพระสังฆาธิการก็ลาออกเกือบทั้งจังหวัดแล้ว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ก็ไม่ยอมรับและไม่ต้อนรับเจ้าคณะองค์ใหม่อีกด้วย และในอนาคตก็จะเกิดความแตกแยกได้ด้วยเช่นกัน จึงอยากให้มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องนี้ใหม่ด้วย

อย่างไรก็ตามในส่วนกรณีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลรวม 45 รูปที่ยื่นเรื่องลาออก เนื่องจากรับไม่ได้กับมติถอดถอนพระเทพสารเมธี อดีตเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์ และไม่ยอมรับการแต่งตั้งเจ้าคณะองค์ใหม่นั้น ล่าสุดมีรายงานว่าพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลทั้ง จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 41 รูป ได้ยื่นเรื่องลาออกจากตำแหน่งทั้งหมดแล้ว โดยส่วนใหญ่ได้ยื่นเรื่องลาออกมาที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดและบางส่วนได้ยื่นเรื่องไปที่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ และอยู่ระหว่างส่งเรื่องเข้ามายังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด ส่วนพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นเรื่องลาออกไปแล้ว 7 รูป ประกอบด้วย เจ้าคณะ อ.นามน อ.ห้วยเม็ก อ.ยางตลาด อ.ท่าคันโท อ.สมเด็จ อ.กุฉินารายณ์ และอ.ฆ้องชัย จากทั้งหมด 13 รูป ในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ล่าสุดพระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอที่เหลือยังอยู่ระหว่างการรับกฐิน และกำลังจัดเตรียมเอกสาร คาดว่าจะเข้ามายื่นเรื่องลาออกกับพระครูสุทธิญาณโสภณ หรือพระอาจารย์เล็ก ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าคณะ จ.กาฬสินธุ์รูปใหม่ในเร็วๆนี้