ข่าวด่วน

นายอำเภอสหัสขันธ์ นำ 4 ทหารเสือ หลังพบลูกหลานกลับภูมิลำเนา

นายอำเภอสหัสขันธ์ นำ 4 ทหารเสือ ประกอบด้วย  อสม.  สาธารณสุข  ท้องถิ่น และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจจุดคัดกรองและศูนย์กักตัวระดับตำบล  หลังพบมีลูกหลานเริ่มกลับภูมิลำเนาบ้านเกิดช่วงสงกรานต์

วันที่ 15 เม.ย. 63  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  นำ 4 ทหารเสือที่ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อปท. และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  ลงพื้นที่ตำบลสหัสขันธ์  เพื่อให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และฝ่ายแพทย์ พยาบาล  หลังพบว่ามีลูกหลานเริ่มเดินทางกลับมาภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์

ทั้งนี้ได้เดินทางไปยัง รพ.สต.บ้านคำลือชา  ต.สหัสขันธ์  จ.กาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในการรับมือสถานการณ์ช่วงโควิด 19  ก่อน 4 ทหารเสือ จะลงพื้นที่บ้านนาสีนวลเพื่อรีเอ็กซเรย์ผู้กักตัวที่เดินทางมาจาก กทม. และพื้นที่เสี่ยง  ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์ มีมาตรการที่เข้มข้น  โดยเฉพาะชาวบ้านที่ตื่นตัวจากการติดตามสถานการณ์โควิดจากสื่อต่าง ๆ ที่เป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี  ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์กักตัว ต.สหัสขันธ์  โรงเรียนบ้านคำลือชาศรีสวัสดิ์  ที่สามารถรับคนกักตัวได้ 20 คน  แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้เข้าข่ายกักตัว 

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า  ขณะนี้ที่อ.สหัสขันธ์  มีผู้อยู่ระหว่างการกักตัว 412  คน  จากยอดรวมผู้กักตัวสะสมทั้งหมด 969 คน  สิ้นสุดกักตัวไปแล้ว 557 คน  โดยมียอดเข้าพื้นที่ใหม่วันนี้ 108 คน  ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 17 กักตัวครบแล้วทั้งหมด  นอกจากนี้ยอดการตรวจหาเชื้อโควิดในพื้นที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้ว 7 ราย และไม่พบเชื้อทั้ง 7  ราย  ทั้งนี้ได้กำชับให้ในพื้นที่ทั้ง 8 อปท.  85 หมู่บ้าน  ได้เพิ่มมาตรการออย่างเข้มขึ้น  โดยเฉพาะ 4 ทหารเสือ ที่จะต้องเพิ่มเวลาเข้าหมู่บ้านรีเอ็กซเรย์จากเดิม 2 เวลา เพิ่มเป็น 4 เวลา ตามนโยบายของนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์  ร่วมถึงการตั้งด่านเคอร์ฟิว  ที่จะต้องยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย