ข่าวด่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานป้องกันโควิด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และกล่องอะคริลิกป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่บริเวณโถงด้านหน้าชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน และกล่องอะคริลิกใสเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  นายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ผู้แทนแพทย์ และพยาบาล  รับมอบสิ่งของพระราชทาน  ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส หรือ FACE SHIELD จำนวน 120 ชิ้น และ COVER ALL จำนวน 50 ชิ้น

นอกจากนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ งานบรรเทาทุกข์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้สนับสนุนกล่องอะคริลิกใส เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 20 กล่อง แก่โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลอำเภอ ทั้ง 18 แห่ง  นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม ปิติยินดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชบายเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 17/04/2020 17:11 น. by อินทรีภูพาน