ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น ชาวบ้านผือมีเฮ มข. ส่งมอบนวัตกรรม “ต้นแบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวและมูลกระบือระดับครัวเรือน” ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแ

Read more
ข่าวการศึกษา

นครพนม มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ

วันที่ 21 กันยายน 2566 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวั

Read more
ข่าวการศึกษา

ม.นครพนม แถลงนโยบายขับเคลื่อนด้วยระบบ Transform to New S – Curve สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่พึ่งของสังคมและชุมชน

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสน

Read more
ข่าวการศึกษา

ผวจ.นครพนม จับมือภาคีเครือข่าย สนับสนุนเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

วันที่ 20 กันยายน 2566 ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวั

Read more
ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ พระครูธรรมธรสมพลสร้างคนมอบทุนการศึกษา 200,000 บาท ให้เด็ก น.ร. 20 ร.ร. รวม 200 คนๆ ละ 1,000 บาท เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคลครบรอบ 59 ปี 34 พรรษา

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่วัดป่าประชาสามัคคี ต.ขุน

Read more
ข่าวการศึกษา

มข.ส่งมอบนวัตกรรม “ต้นแบบการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลวัวและมูลกระบือระดับครัวเรือน” แก่เทศบาลตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ช่วยชุมชนประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือภายใต้แนวคิดของเสียเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดี

Read more
ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น คกก.ร.ร.สนามบิน อนุมัติ งบเพิ่มเติม 1.2 ล. พัฒนาโรงเรียนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้เป็นพลเมืองที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข นอกจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนแล้ว ความพร้อมด้านอาคารเรียนภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนานักเรียน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแ

Read more
ข่าวการศึกษา

นครพนม สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.นครพนม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ห้องพนมเมธี ชั้น 5 สำนักงานอธ

Read more
ข่าวการศึกษา

มหาสารคาม มมส จัดเสวนา “IT MAHASARAKHAM ESPORT HUB” “เจาะลึกเบื้องหลังวงการอีสปอร์ต” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้าน Esports ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาล

Read more
ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลฯ ยื่นหนังสือคัดค้านคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารไม่โปร่งใส

เมื่อวันที่ 15 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สำนักงาน

Read more