วิถีชีวิต

บุรีรัมย์หนุ่ม จนท.ธุรการใช้เวลาว่างหลังเลิกงานเป็นดีเจออนไลน์เน้นภาษาเขมรพื้นบ้านมีผู้ติดตามทั้งไทย-กัมพูชาแถมสร้างรายได้เสริมเดือนเป็นหมื่น

สื่อโซเชียลกลายเป็นพื้นที่สร้างรายได้เสริมสำหรับใครหลาย

Read more
วิถีชีวิต

เหล่ากาชาดสกลนคร มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพังโคนและอำเภอวานรนิวาสกว่าพันราย

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2566 ที่อำเภอพังโคนและอำเภอวานรนิวา

Read more
วิถีชีวิต

หนองบัวลำภู พระเทพวชิรคุณ ขับเคลื่อน “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างความปรองดองสมานฉันท์

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดศรีสะอาด บ้านทรายมูล ต

Read more
วิถีชีวิต

เลย เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้ายมอบศาลาฯอายุกว่าร้อยปีหลังซ่อมแซมมอบคืนชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่วัดศรีบุญเรือง บ้านนาฮี หมู่ 6 ต.น

Read more
วิถีชีวิต

นครพนม พัฒนาชุมชนติดตามความสำเร็จศูนย์เรียนรู้ทฤษฎี โคก หนอง นา

ที่ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา บ้านหัวโพน

Read more
วิถีชีวิต

เลย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม “วิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล”

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่สำนักวิปัสสนา วัดเนรมิตวิปัสสนา บ้

Read more
วิถีชีวิต

ศรีสะเกษ หลวงพ่อพุฒถวายเทียนพรรษา 14 วัดและมอบถุงยังชีพชาวบ้านผู้ยากไร้ 14 หมู่บ้าน ขอให้พุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีล โดยการถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2566 พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพ

Read more
วิถีชีวิต

ขอนแก่น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ จังหวัดขอนแก่น ร่วมเชิดชูอัตลักษณ์หมอลำ กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในงานมหกรรมหมอลำพื้นบ้าน ออนซอนอีสาน ฮีต 12 ตามฮอยอีสาน ในงานเทศกาลไหมฯ ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่ ห้องประชุมแก

Read more
วิถีชีวิต

หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนศรีบุญเรืองเมือง 4 ดี ( 4 Good ) งานบุญข้าวประดับดิน” หิ้วตระกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ สิ่งของที่เหลือเผื่อแผ่ผู้ด้อยโอกาสและตกทุกข์ยาก (สร้างฝันปันสุข)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาบริเวณรอบศาลาวิโรจ

Read more
วิถีชีวิต

นครพนม จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายน 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแลงใหญ่ หมู่ที

Read more