ข่าวอัพเดทรายวัน

ขยายฐานภูมิใจไทยพื้นที่เขตบางกะปิ ลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายศิลปขัย บุญราย ผู้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทำการพรรคภูมิใจไทยเขตเลือกตั้งที่13 บางกะปิกรุงเทพมหานคร มี สส.มณฑล โพธิ์ค่าย เป็นผู้ดูแลนำการจัดตั้งศูนย์ทุกเขตของพรรคในเขตฝั่งพระนครและนายพิชิตชัย รัชตามพร ผู้ประสานงาน นอกจากนี้ยัง มีประธานหมู่บ้าน สมาน คำศิริ ท่านประธาน อสส.ผู้ใหญ่จรินทร์ คำศิริ พี่ณัฐพล จรัสสุริยพงศ์ นายสมัย โกกเจริญพงษ์และพี่ๆเพื่อนๆจากหลายๆเขตมาให้กำรังใจร่วมงานการเลือกตั้งและจัดตั้งตัวแทนประจำเขตที่13บางกะปิจังหวัดกรุงเทพ