ข่าวอัพเดทรายวัน

กาฬสินธุ์ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดกาฬสินธุ์จัดงานปฏิบัติธรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำความดีรักษาศีล เจริญจิตภาวนา และปฏิบัติธรรม

ที่บริเวณพุทธมณฑลแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำพุทธศาสนิกชนและประชาชนจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายจังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2564 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3- 4 ธันวาคม 2564 ที่พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการบำเพ็ญความดี รักษาศีล เจริญจิตภาวนา และปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนสติปัญญา สร้างจิตสำนึก ค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนเป็นคนดี มีคุณภาพ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมงาน

ด้านนายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า งานปฏิบัติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 คณะสงฆ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม มีการคัดกรอง โดยมีกิจกรรมพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีบวชชี-พราหมณ์ และแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ และปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนตลอดคืน การจัดนิทรรศการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และ พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล แก่บรรพบุรุษชาวเมืองกาฬสินธุ์ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย