ข่าวอัพเดทรายวัน

พสกนิกรจังหวัดกาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรถวายบังคมน้อมรำลึกวันพ่อแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 พร้อมจัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณหน้าหอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์  ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร  นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวกาฬสินธุ์ โดยข้าวสาร อาหารแห้งส่วนหนึ่งจะได้นำไปมอบให้กับผู้ยากไร้ต่อไป

                พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์อย่างหาที่สุดมิได้ ทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวกาฬสินธุ์ อาทิ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ร่องคำ, โครงการอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ที่นำน้ำจากจังหวัดมุกดาหารผ่านภูเขามาให้ชาวอำเภอเขาวง ปลูกข้าวเหนียวเขาวง จนทำให้มีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้ และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

                จากนั้นเวลา 08.30 น.นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีหน่วยงานราชการ  ศาล ทหาร ตำรวจ   ร่วมวางพานพุ่ม ที่หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ วางพานพุ่มดอกไม้สด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  จากนั้นร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการแสดงถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้