ข่าวอาชญากรรม

มุกดาหาร ชุดพญานาคราช สนธิกำลัง ยึดซากสุกร ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้าย

ชุดเฉพาะกิจ พญานาคราช สนธิกำลังด่านตรวจร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจยึดซากสุกรจำนวน 2,505 กก. ต้นทาง ตำบลบางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ไปยังปลายทาง อำเภอเลิงนกทา จ.ยโสธร ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้าย

วันที่ 30 06 67 นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร ร่วมกับชุดเฉพาะกิจ พญานาคราช และด่านตรวจร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ด่านตรวจพืชมุกดาหาร ด่านตรวจประมงมุกดาหาร ร่วมกับ มว ปล.ที่ 2 ร้อย.ร.กกล.สุรศักดิ์มนตรี และกองร้อยทหารพรานที่ 2105 ฉก.ทหารพรานที่ 21 บูรณาการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย ที่บริเวณถนนเส้น 238 ถนนเลี่ยงเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร

กระทั่งพบรถกระบะตู้ทึบ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน บฉ- 3030 อำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สารวัตรฯจึงได้ทำการเรียกตรวจ พบภายในบรรทุกซากสุกร จำนวน 2,505 กก. จากการสอบถามคนขับชื่อ นายกิตติพงษ์ พิจารณ์ อายุ 42 ปี ที่อยู่ 213 หมู่ 4 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ได้ทำการเคลื่อนย้ายซากสุกร จากต้นทาง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ไปยังปลายทาง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่ได้เรียกตรวจเอกสารการขออนุญาตเคลื่อนย้ายฯ จากนายกิตติพงษ์ พิจารณ์ แล้วไม่สามารถแสดงเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 เคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ผ่าน เข้า ออก ภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริการในสุกร โดยไม่ได้รับอนุญาต และ มาตรา 31 นำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 41 (6) ก่อนนำส่งและร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

นายณรงค์ รัตนตรัยวงศ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร กล่าวว่า ส่วนของกลางรถยนต์ ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร เป็นผู้เก็บรักษาไว้ที่ด่านฯ และซากสุกร จำนวน 2,505 กก. ราคาประมาณ 123,250 บาท ด่านกักกันสัตว์ฯ ได้นำไปเก็บไว้ที่ห้องเย็น บริษัทโคลเวอร์ซัพพลาย จำกัด เลขที่ 68/11 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรอการดำเนินการดำเนินการต่อไป…