ข่าวอาชญากรรม

นครพนม เจ้าอาวาสร้องสำนักพุทธฯ เงินวัดถูกกรรมการยักยอก ขอให้ช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย คืนเข้าบัญชีวัดเหมือนเดิม

วันที่ 25 พ.ค. 2566 เวลา 13.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา จังหวัดนครพนม พร้อมคณะฝ่ายปกครอง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ได้เดินทางไปที่ วัดศรีกาย บ.หนองสาหร่าย ต.พนอม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม เพื่อสอบสวนเรื่องราวที่ พระโชติญาโน รักษาการเจ้าอาวาสวัด ได้เข้าร้องเรียนต่อสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ถึงเงินบริจาคต่างๆของวัดที่ถูกทางคณะกรรมการวัดเอาไปเก็บไว้ ไม่จัดทำบัญชีให้ถูกต้องและบ่ายเบี่ยงไม่ให้ตรวจสอบ ซึ่งคาดว่าจะมีเงินกว่าสามแสนบาท

พระโชติญาโน รักษาการเจ้าอาวาสวัด เปิดเผยว่า เมื่อหลายปีก่อน ช่วงปี พ.ศ.2559 มีญาติโยมจากศูนย์ธรรมกาย เดินทางมาทำบุญที่วัด และบริจาคเงินให้กับวัดจำนวนหนึ่ง โดยมีกรรมการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำไปเก็บรักษา เวลาผ่านไป ทางวัดได้พยายามสอบถามถึงเงินของวัดจำนวนดังกล่าว เพื่อนำมาบริหารจัดการภายในวัดกลับไม่ได้รับความร่วมมือจากกรรมการวัดที่เก็บรักษาเงิน ภายหลังทางวัดฯตรวจสอบสมุดบัญชี ของวัดก็พบว่า มียอดเงินบางส่วนที่ได้รับบริจาคไม่ได้ถูกนำเข้าบัญชีของวัดแต่อย่างใด และเมื่อทางวัดสอบถามถึงเรื่องนี้ก็ไม่รับคำชี้แจงที่ชัดเจน บ่ายเบี่ยงอ้างว่าได้เก็บรักษาไว้ในบัญชีเงินกองทุนกลางของหมู่บ้าน ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง เพราะวัดเองก็มีบัญชีเงินฝากของวัดอยู่แล้วเช่นกัน นอกจากนี้การเบิกจ่ายเงินเพื่อใช้ในกิจทางสงฆ์ เช่นเพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม ภารกิจต่างเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้า กระทั่งเคยเกิดเหตุการณ์พระที่วัดอาพาธกระทันหัน เหตุจากเส้นเลือดในสมองตีบ และการส่งตัวรักษาไม่ทันท่วงทีจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระรูปนี้กลายเป็นอัมพาตจนถึงปัจจุบัน ตนจึงต้องนำเรื่องนี้ไปร้องกับสำนักพุทธ ดังกล่าว

นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผอ. สนง.พระพุทธศาสนา จ.นครพนม ได้เรียกกรรมการวัดทั้งหมดมาสอบถาม โดย น.ส.นิชธาวัลย์ คำสวัสดิ์ อายุ 47 ปี อดีต สมาชิก อบต.หนองสาหร่ายรับว่าเป็นผู้ดูแลบัญชีของวัดศรีกายจริงตั้งแต่ผ่านมาตั้งปี 2557-2565 และยังยอมรับอีกว่าได้ นำเงินของวัดไปไว้ในบัญชีกองกลางของหมู่บ้านจริง และมีรายละเอียด ต่างๆอย่างครบถ้วนเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ โดยเป็นไปตามมติของกรรมการหมู่บ้าน

นายสุเทพ ศรีวรสาร ผู้ใหญ่บ้านหนองสาหร่าย ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการของวัดศรีกาย กล่าวว่า การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มงวดและรอบคอบ โดยทุกครั้งที่จะมีการใช้จ่ายใดๆจะมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้งอยู่เสมอ ส่วนเหตุที่ต้องเก็บเงินไว้กับกองทุนหมู่บ้าน ก็เพราะเป็นเงินจากกองบุญข้าว เงินที่ได้รับจากการจับปลาหมู่บ้านรวมถึงเงินบริจาคของชาวบ้าน นำมาใช้เวลาที่วัดจัดงานบุญ หากพระสงฆ์ต้องการปัจจัยดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบิกกับทางกรรมการของวัดได้

นายคนึงกิจฯ ผอ. สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการที่ได้รับฟังการชี้แจงของกรรมการวัดแล้ว จึงพอสรุปได้ว่าน่าจะเกิดจากการเข้าใจคลาดเคลื่อนของกรรมการ ที่คิดว่าบ้านกับวัดอยู่ด้วยกัน จึงมีมองว่าเงินก็น่าจะเป็นกองเดียวกัน ซึ่งในความเป็นจริง พรบ.คณะสงฆ์และกฎกระทรวง ปี2564 ว่าด้วยการจัดเก็บเงินของวัดปัจจุบันได้ขยายเพดานวัดเก็บรักษาเงินสดไม่เกินหนึ่งแสนบาท นอกเหนือจากนั้นต้องนำเข้าบัญชีของวัด และจากการที่กรรมการวัดได้เก็บรักษาเงินของวัดในบัญชีกองกลางของหมู่บ้านก็ไม่ถือว่าเงินนั้นได้เข้าวัดเพราะเงินไม่ได้อยู่ในบัญชีของวัด ตนจึงแนะนำให้กรรมการวัดต้องแยกเงินของวัดที่อยู่ในบัญชีกองทุนของหมู่บ้านคืนให้แก่วัด และได้ชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกรในการทำหน้าที่แทนเจ้าอาวาสอันเปรียบเสมือนกับเงาในการดูแลรักษาแทนเจ้าอาวาส เสนอแนวทางการบริหารจัดการเงินวัดด้วยการจัดทำบัญชีใหม่เพื่อความถูกต้อง ทำให้บรรยากาศประชุมดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 26/05/2023 13:51 น. by อินทรีภูพาน