ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น เจ้าภาพเปิดตัวโครงการการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผนึกพลังร่วมนักวิจัย-นักธุรกิจ สู่การดำเนินงานที่ยั่งยืน เน้นหนักภาอีสานของไทย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ก.ย. 2566 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดตัวโครงการการศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว-ไทย ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ หรือ บพท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ,มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และมหาวิทยาลัยหัวจงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศจีน ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน ด้วยการสังเคราะห์ข้อมูลองค์ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่จากงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการปฎิบัติโดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัยจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประชุม

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ (ฝ่าย 3) บพท. กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประสานการทำงานร่วมกันโดยไม่ใช่แค่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งที่ได้รับประโยชน์ แต่จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยกันในทุกภาคส่วน วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นโครงการที่ทำให้เห็นศักยภาพของพื้นที่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนที่สำคัญในด้านต่างๆอย่างมาก

“การดำเนินงานที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการแข่งขันแต่จะเป็นความร่วมมือช่วยกันทุกฝ่าย ที่ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่จะรวมประเทศเพื่อนบ้าน เพราะถ้าภาคีเครือข่ายประสานงานร่วมมือกันคนทุกคนจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรากำลังทำ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทย ลาว จีน จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มหาศาล ทั้งในเรื่องของการลดคาร์บอน,เรื่องเกษตรปลอดภัย ,การรักษ์โลกที่จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกเพราะวันนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะสร้างเป็นกระบวนการผลิตหรือระบบเศรษฐกิจที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภูมิภาคแห่งนึ้”

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 21/09/2023 15:12 น. by อินทรีภูพาน