ข่าวเศรษฐกิจ

นายอำเภอสหัสขันธ์ เน้นย้ำท่องเที่ยวต้องปลอดภัยวิถีใหม่ New Normal

อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ เน้นความปลอดภัยชีวิตวิถีใหม่ New Normal  เข้มด่านหลัก ด่านชุมชน หมู่บ้าน  ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน   เปิดบิ๊กคลีนนิ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ  พร้อมส่งคณะกรรมการออกตรวจ โรงแรม ร้านอาหาร  เน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด19

วันที่ 30 ธ.ค. 63  นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยโรงแรมที่พัก ร้านอาหารและแพอาหารระดับอำเภอ   เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางมาที่ อ.สหัสขันธ์  โดยเน้นย้ำมาตรการแห่งความปลอดภัย  ทั้งความปลอดภัยทางถนน  อาหารปลอดภัย  สถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัย   และโรงแรมที่พักปลอดภัย  เน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคโควิด19 ซึ่งทุกแห่งต้องมีและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  จากนั้นนายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ อ.สหัสขันธ์  ภาคเอกชน และนักท่องเที่ยว  ร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง เช็ด ล้าง ทำความสะอาดบริเวณลานธรรมมรรค๘  บนยอดเขาภูสิงห์  สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ อ.สหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์    โดยได้นำน้ำคลอรีน 5%  ถวายแด่พระครูสิริพัฒนนิเทศก์  รองเจ้าคณะอำเภอสหัสขันธ์  เพื่อใช้ภายในวัดตลอดเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย

นายตระกูล  หนูนิล  นายอำเภอสหัสขันธ์  กล่าวว่า บรรยากาศช่วงนี้จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนหนึ่ง  อีกส่วนจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ อ.สหัสขันธ์  แม้ว่าพิพิธภัณฑ์สิรินธร  จะปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค.  ที่ผ่านมา  แต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดพุทธนิมิต(ภูค่าว)  วัดพุทธาวาส ภูสิงห์  และวัดสักกะวัน (ภูกุ้มข้าว)  มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมไม่ขาดสาย เฉลี่ยวันละ 1,500-2,000 คนต่อวัน  ที่ส่วนนี้ได้ให้คณะกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัย โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และแพอาหาร ระดับอำเภอ  ออกตรวจเป็นระยะ ๆ โดยย้ำให้ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัย โยเฉพาะตามมาตรการสถานการณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19  ไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดคัดกรอง  การสวมแมส หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  การล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายการลงชื่อหรืลงทะเบียนไทยชนะ  ก่อนใช้บริการ ซึ่งหากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที  ทุกขั้นตอนจะต้องเป็นไปด้วยความเข้มงวด  เพื่อความปลอดภัย  ขณะที่คนที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา  จะมี อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครโควิด  เป็นผู้ตรวจคัดกรอง  และรายงานมายังปกครอง อ.สหัสขันธ์ ตลอด 24 ชม.  โดยปัจจุบันมีผู้เดินทางมายังพื้นที่แล้ว 940 คน เดินทางมาจาก จ.สมุทสาคร และจ.ระยอง อยู่ระหว่างการกักตัว 133 คน Re-xray เคาะประตูบ้านไปแล้ว 4,657 ครัวเรือน  หรือร้อยละ 43.95 

นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุข อ.สหัสขันธ์ กล่าวว่า  พื้นที่อ.สหัสขันธ์  คาดว่าจะมีผู้เดินทางมาไม่น้อยกว่าวันละ 5,000 คน ต่อวัน  ทางคณะกรรมการฯ  ได้ออกตรวจและเน้นย้ำมาตรการเพื่อความปลอดภัย โดยการออกสุ่มตรวจ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก  ในห้วงปีใหม่  รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.  โดย มีรพ.สหัสขันธ์  กำลังเจ้าหน้าที่ อสม. และ รพ.สต.ในพื้นที่ 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน  ซึ่งจะย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานแบบบูรณาการ  และถือปฏิบัติตามคำสั่ง อย่างเคร่งครัด