ข่าวเศรษฐกิจ

ช่วยเหลือชาวสวน สหกรณ์เมืองน้ำดำ ซื้อเงาะขายช่วยชาวสวนสุราษฎร์ธานีผลผลิตตกค้างช่วงโควิด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ซื้อเงาะจากสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี 3 ตันมาส่งขายช่วยเกษตรกรชาวสวนที่ได้รับผลกระทบผลผลิตตกค้างช่วงสถานการณ์โควิด ตามโครงการโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19  

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี  สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายวิทยา วัฒนวิเชียร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และผู้จัดการสำนักงานสหกรณ์เครือข่ายช่วยกันขนเงาะที่รับซื้อมากจากเกษตรกรชาว จ.ราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตัน ผ่านทางสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ผลผลิตตกค้างและส่งล้นตลาดมาช่วยขายในพื้นที่ ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งได้จัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019หรือโควิด-19

นายสดิษฐชัย  หาญมนตรี  สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ของสมาชิกสหกรณ์ในหลายจังหวัด เนื่องจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่ได้ตามปกติ เพราะตลาดรับซื้อหลายแห่งปิด ดังนั้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ภายใต้โครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 และในวันนี้สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์จึงได้สั่งซื้อเงาะจากเกษตรกรชาว จ.ราษฎร์ธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 มาร่วมร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์จำหน่ายในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระของเกษตรกร