ข่าวเศรษฐกิจ

“เย็บจักร ปักมือ” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่มผ้าขาวม้าแฮนด์เมด สร้างรายได้ชุมชนยั่งยืน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กศน.ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ “เย็บจักร ปักมือ” ต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่มผ้าขาวม้า ร่มแพรวากาฬสินธุ์ เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหลากหลายรูปแบบ เพิ่มทางเลือกและช่องทางการตลาด สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ผศ.กฤษณ์ ขุนลึก และนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับนางพานธิวา ผิวอุดม ครูผู้ช่วย กศน.อ.กุฉินารายณ์ นางดรุณี โกมาร  ครู กศน.ต.แจนแลน นายพิสมัย สีน้อยขาว ครู กศน.ตำบลสามขา นายวุฒิภัทร นนทะมาตย์  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนและบุคลากร เจ้าหน้าที่ จัดอบรมแปรรูปผ้าขาวม้า เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋ารูปแบบต่างๆ โดยมีนางเกสร เพิ่มขึ้น  ประธานกลุ่มร่มผ้าขาวม้าแจนแลน และสมาชิกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ วัยทำงาน เยาวชน ร่วมเข้ารับการอบรม โดยทุกคนที่เข้าร่วมอบรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ผศ.กฤษณ์ ขุนลึก และนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับนิสิต นักศึกษา ตลอดชนประชาชน ที่เป็นผู้ปกครองในหลายๆด้าน เป็นอุปสรรคในการเข้ารับการศึกษาและหางานทำ ทำให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดยร่วมกับศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ได้นำนิสิต นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ร่วมกับครู กศน.เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน กศน. ตลอดจนแม่บ้าน ประชาชน เยาวชน ที่สนใจเข้ารับการอบรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ผศ.กฤษณ์ กล่าวอีกว่า สำหรับ กศน.ต.แจนแลน ได้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ ด้วยโครงการ “เย็บจักร ปักมือ” โดยมีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเป็นอย่างดี คือผลิตภัณฑ์ “ร่มผ้าขาวม้า ร่มแพรวากาฬสินธุ์” ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเจาะตลาดทุกระดับได้แล้ว ดังนั้น เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลายมากขึ้น จึงได้นำนิสิต นักศึกษา ร่วมกับ ครู กศน.ต.แจนแลน จัดโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า ให้มีความหลากหลาย เช่น ดีไซด์เป็นกระเป๋าสะพาย ในรูปแบบที่เก๋ไก๋มากขึ้น เป็นการฉีกตลาดจากเดิมที่เคยมีอยู่ สามารถที่จะจำหน่ายควบคู่กับร่มผ้าขาวม้า และร่มผ้าแพรวากาฬสินธุ์ โดยเฉพาะสร้างรายได้เพิ่มได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ด้านนางเกสร เพิ่มขึ้น  ประธานกลุ่มร่มผ้าขาวม้าแจนแลน กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มร่มผ้าขาวม้าแจนแลน มีสมาชิก 15 คน เดิมทอผ้าขาวม้าจำหน่าย จากนั้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า จึงมีการแปรรูปเป็นร่มผ้าขาวม้า และร่มแพรวากาฬสินธุ์ มีหลายเฉดสี ลวดลายสวยงาม สะดุดตา เป็นงานแฮนด์เมด ที่เกิดจากการเย็บจักร ปักมือ หรือ “เย็บด้วยจักร ปักด้วยมือ” ที่กำลังได้รับความนิยม ตลาดเปิดกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ การได้เข้ารับอบรมเพิ่มทักษะประสบการณ์ จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม โดยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ดังกล่าว ขณะที่ กศน.ต.แจนแลน ให้การส่งเสริมด้านการตลาด ทั้งสถานที่จำหน่าย ช่องทางการขายทางออนไลน์  ทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นที่รู้จักของตลาดมากขึ้น และคาดว่าผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยแปรรูปจากผ้าขาวม้าเป็นกระเป๋า คาดว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับร่มผ้าขาวม้า และร่มแพรวากาฬสินธุ์ ที่สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน สนใจสอบถามรายละเอียด ที่เพจร่มผ้าขาวผ้าแพรวากาฬสินธุ์