ข่าวเศรษฐกิจ

ชาวนาเฮข้าวนาปรังตันละ 10,500 บาท บอกมีกำลังใจต่อสู้ภัยโควิท-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดภาวะเครียด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ต้องกักเก็บตัว  14 วัน แต่หลังจากได้เก็บเกี่ยวผลิตข้าวนาปรังไปขาย ได้ราคาสูง ตันละ 10,500 บาท พบว่าต่างดีใจ ผ่อนคลายจากความเครียดกันบ้างแล้ว

เมื่อวันที่ 6  เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามบรรยากาศการประกอบอาชีพของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการโรคติดต่อ โดยอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อย่างเคร่งครัด ทำให้บางคนเกิดความเครียด เพราะกลัวติดเชื้อ แต่เพิ่งจะผ่อนคลายจากความเครียด เมื่อเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรัง เนื่องราคาขายข้าวในช่วงนี้พุ่งสูง ทำให้เกษตรกรยิ้มได้

นายบุญช่วย รอบแสนชุม อายุ 49 ปี ชาวบ้านขาม หมู่ 3 ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ช่วงนี้ตนและเพื่อนบ้าน ที่ทำนาปรัง ต่างดีใจและเริ่มผ่อนคลายจากความเครียดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บ้างแล้ว เนื่องจากขายข้าวเปลือกนาปรังได้ราคาสูง และมีการปฏิบัติตัวป้องกันตนเอง จากการติดเชื้อ ทั้งหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ใส่หน้ากากอนามัย อยู่ห่างจากคนอื่น รวมทั้งอยู่ห่างจากผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ที่ให้ความร่วมมือกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน

นายบุญช่วย กล่าวอีกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปรัง ทั้งนี้ จากการนำข้าวไปขายตามลานรับซื้อข้าว ซึ่งได้ราคาสูงถึงตันละ 10,500 บาท หรือกิโลกรัมละ 10.50 บาท ขณะที่เมือปีที่ผ่านมาได้พียงตันละ 7,000-8,000 บาท หรือกิโลกรัมละ 7-8 บาท ทำให้ชาวบ้าน ที่ประกอบอาชีพทำนาดีใจ ผ่อนคลายจากความเครียดได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในครัวเรือน ทุกคนในชุมชนยังต้องระมัดระวังตัว และปฏิบัติตามนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื่อ เพื่อชาติ อย่างเคร่งครัด จึงทำให้คนในชุมชน ไม่มีใครติดเชื้อโควิด-19