ข่าวเศรษฐกิจ

ผอ.เขื่อนลำปาวเริ่มส่งน้ำนอนคลองช่วยบ่อกุ้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์เริ่มส่งน้ำนอนคลองช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้งกามกราม ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ไม่สามารถจับกุ้งขายได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายฤาชัย จำปานิล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวได้ดำเนินการส่งน้ำนอนคลองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ที่ได้รับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่สามารถจับกุ้งขายได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยทางโครงการฯ จะเร่งเปิดน้ำให้เร็วขึ้นประมาณ 1 เดือน คือจากเดิมกำหนดเปิดการส่งน้ำในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นั้น ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ ได้เร่งรัดการดำเนินงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเสร็จแล้ว ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้เริ่มส่งน้ำนอนคลองให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563

            จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ได้สูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของกุ้ง สำหรับการส่งน้ำเพื่อการเกษตรกรอื่น ๆ จะเริ่มส่งน้ำประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2563 ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือ JMC แล้ว

                นายฤาชัย  กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ปันจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 657 ล้าน ลบ.ม.หรือคิดเป็น 33 เปอร์เซ็นต์ โดยล่าสุดมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างที่เกิดจากฝนตก 1.6 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งยังคงส่งน้ำและระบายน้ำลงสู่ลำน้ำปาว และแม่น้ำชีในภาพรวม เพื่อช่วยเหลือด้านการอุปโภค บริโภคพื้นที่ท้ายน้ำ เฉลี่ยวันละ 7.6 แสน ลบ.ม.ส่วนการส่งน้ำช่วยเหลือการเลี้ยงกุ้งให้กับเกษตรเฉลี่ยวันละ 1 แสน ลบ.ม.และทยอยเพิ่มปริมาณการส่งน้ำขึ้นเรื่อยๆเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป