ข่าวเศรษฐกิจ

สกลนคร MOU จังหวัดกวางบิงห์ ประเทศเวียดนาม เจรจาคู่ธุรกิจ 16 คู่ค้า ส่งเสริมแบรนด์สินค้าท้องถิ่นระหว่างกัน

วันที่ 15 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องมณีเทวา โรงแรมเอ็น.เอช.ดิ แอลลิแกนท์ (หนองหาร) จังหวัดสกลนคร นายจู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น นายฟาน แหม่ง ฮุ่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมด้วยส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และด้านอื่น ๆตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และจังหวัดสกลนคร ราชอาณาจักรไทย โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม

จังหวัดสกลนคร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์และความร่วมมือเมืองคู่มิตร กับจังหวัดกวางบิงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2549 เพื่อผลักดันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะนำความมั่งคั่งแก่ทั้งสองฝ่าย บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับพื้นที่ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาผู้ประกอบการเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ นอกจากจะได้หารือความร่วมมือในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างกันแล้ว ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ซึ่งมีการลงนามเป็นคู่ค้าระหว่างกัน 16 ราย ประกอบด้วย ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว 4 ราย ประเภทธุรกิจอาหารทะเล 4 ราย ประเภทสินค้าลูกพันธุ์ปลาช่อน 2 ราย ประเภทธุรกิจผลิตภัณฑ์จากหวาย ธุรกิจเครื่องดื่มประเภทเบียร์ ธุรกิจไวน์ ธุรกิจเครื่องหอม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจประเภทสุรา และเครื่องดื่ม ประเภทละ 1 ราย

นายจู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก ภายหลังจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด 19 เป็นเรื่องดีที่ทั้ง 2 จังหวัด ได้มีโอกาสประชุมหารือร่วมกัน รวมทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 16 คู่ค้า จะเป็นสัญญาณของการเชื่อมโยงเพื่อพัฒนา ส่งเสริมแบรนด์สินค้าท้องถิ่นอันจะทำให้มิตรภาพความสัมพันธ์ ความสามัคคีและความร่วมมือกันของทั้งสองจังหวัด แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 15/03/2023 17:35 น. by อินทรีภูพาน