ข่าวเศรษฐกิจ

หนองบัวลำภู ธปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่สร้างความตระหนักการเงินกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางการเงิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุม อบต.นิคมพัฒนา และ หอประชุมบ้านโสกก้านเหลือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายวิศลย์ ปรีชา รองผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ ธนาคารออมสิน ในพื้นที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการเสริมแกร่งการเงินกองทุนหมู่บ้าน ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 ถึงเดือนตุลาคม 2566 เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้เท่าทันภัยทางการเงิน

นายวิศลย์ฯรอง ผอ.ธปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวถึงสาระสำคัญในการลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ที่อำเภอโนนสัง จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลกุดดู่ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่ มีสมาชิกที่เข้ารับการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ จำนวน 46 กองทุนหมู่บ้าน โดยมีนายธีระพล ทัศวงษา พัฒนาการอำเภอโนนสังให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงให้กับกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเสริมแกร่งการเงินกองทุนหมู่บ้าน ให้เห็นความสำคัญของบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดความรู้ไปยังสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ให้มีทักษะทางการเงินและสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเอง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางการเงิน นายวิศลย์ฯรอง ผอ.ธปท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวในที่สุด

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 23/05/2023 13:23 น. by อินทรีภูพาน