ข่าวเศรษฐกิจ

ขอนแก่น ร่วมทำ MOU ขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมขอนแก่น สู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์มืออาชีพ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 พ.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จ.ขอนแก่น นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมขอนแก่น สู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์มืออาชีพ” ระหว่าง คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดขอนแก่น กับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งหน่วยงานตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อน โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมขอนแก่น สู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์มืออาชีพ” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผ้าไหมชอนแก่นสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์มืออาชีพ มีรายได้จากการจำหน่ายผ้าไหมเพิ่มขึ้น

โดยผู้ที่ร่วมลงนาม MOU ประกอบด้วย นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นางวิชิตา เลิศพุทธิพงศ์พร คลังจังหวัดขอนแก่น, นางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5,นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น, นางกมนรัตน์ สิมมาคำวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น,นางอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น,ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกัน และจะสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 24/05/2023 16:05 น. by อินทรีภูพาน