ข่าวเศรษฐกิจ

สกลนคร เปิดกิจกรรม Unii Day #1@Sakon Nakhon ธุรกิจรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเงิน รณรงค์จังหวัดสะอาด สร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ

วันที่ 6 มิ.ย. 2566 เวลา 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรม เอ็ม เจ เดอะมาเจสติก ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ดร.กัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร รวมกันเปิดกิจกรรมUnii Day #1@Sakon Nakhon ธุรกิจรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นเงิน ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา เชื่อมั่น แบ่งปัน และยั่งยืน” พร้อมเปิดตัว Unii Truck เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ไม่เหลื่อมล้ำ อย่างธุรกิจรีไซเคิลของกลุ่มบริษัทยูนี่ (Unii) ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยความร่วมมือของเครือข่ายสกลนครเมืองน่าอยู่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร และ บริษัทกลุ่มยูนี่ ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้กับชาวสกลนครในทุก ๆ พื้นที่ โดยมีประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ด้านนางสาวอรวรรณ ศิริบูรณ์ และนางพิศมัย ปลูกค่าย ชาวจังหวัดสกลนครที่มาร่วมกิจกรรม Unii Day #1@Sakon Nakhon บอกว่า เป็นเรื่องที่ดีหากเราสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินได้ ทำให้ได้รู้จักเรื่องของการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทาง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ ซึ่งกลุ่มบริษัทยูนี่ โดย บริษัท ยูนี่สินทรัพย์ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลออนไลน์ ด้วย Unii Platform Online ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมเศษวัสดุและชิ้นส่วนโลหะและอโลหะที่ใช้แล้วและไม่เป็น อันตราย เช่น ขยะจากครัวเรือน กระดาษ พลาสติก ชิ้นส่วนเครื่องใช้ คอมพิวเตอร์ และยานพาหนะต่าง ๆ และสิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นต้น เพื่อขายส่งโดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป และธุรกิจที่ดำเนินการ แปรรูปเพื่อนำมาเป็นวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยกระบวนการแปรสภาพทางกลหรือทางเคมี โดยมีกุญแจสำคัญที่ถือเป็นเรือธงของบริษัทในโลกยุคดิจิตอลอย่าง Unii Recycle Application แอปพลิเคชั่นที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/06/2023 15:49 น. by อินทรีภูพาน