ข่าวเศรษฐกิจ

เลย ปลัดมหาดไทยเปิดนิทรรศการผ้าไทเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมอำเภอด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและดร.วันดี กุญขรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยร่วมเป็นประธานเปิดนิทรรศการมหกรรมผ้าไทเลยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีผู้ว่าราชการ 19 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมชมงาน

นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า การจัดนิทรรศการมหกรรมผ้าไทเลยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในครั้งนี้เป็นการแสดงผลงาน การผลิตออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายและผ้าไหมเมืองเลยทั้ง 14 อำเภอ ที่ได้น้อมนำพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพตามแนวทางพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ขุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส ที่ได้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อผ้าไทยทางด้านการสืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รวมทั้ง ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ทั้งกรรมวิธีการทอผ้าการใช้สีธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก รวมถึงด้านการออกแบบให้ทันสมัย อันจะทำให้การส่งเสริมการใช้ผ้าไทยตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ได้อย่างเต็มรูปแบบ