ข่าวเศรษฐกิจ วิถีชีวิต

ชมชิมช๊อป ตลาดโอทอป รวมของดี 18 อำเภอที่งาน สักการะพระประชาชนบาล นมัสการพระพรหมภูมิปาโล

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  สักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโล  ครั้งที่ 16  ที่อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ คึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะที่ตลาดโอทอป ชมชิมช๊อป  รวมของดี 18 อำเภอของจ.กาฬสินธุ์ และ 20 จังหวัดภาคอีสานมารวมไว้ที่เดียวกว่า 120 บูธ  กวาดรายได้วันแรกกว่า 400,000 บาท

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 บรรยากาศงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  สักการะพระประชาชนบาล  นมัสการพระพรหมภูมิปาโล ครั้งที่ 16  ที่ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  คึกคักอย่างมาก  โดยเฉพาะที่บริเวณตลาดสินค้าโอทอป ชม ชิม ช็อป  ซึ่งได้รวมเอาของดีจาก 18 อำเภอ ในจ.กาฬสินธุ์ และจาก 20 จังหวัดในภาคอีสาน  ทั้งหมดกว่า 120 บูธ  มาออกร้านและจำหน่าย โดยมีนักท่องเที่ยว ประชาชน เดินทางมาเดินเที่ยวชมตลอดทั้งวัน  ทั้งนี้ ทางสาธารณสุขอ.สหัสขันธ์  รพ.สหัสขันธ์  ได้ระดม อสม.จัดเวรยามประจำจุดคัดกรองทางเข้าออกอย่างเข้มข้น

นอกจากนี้ ที่บริเวณบันไดสวรรค์  ลานธรรมพระพุทธเทโวโรหณะสิงหบรรพต  มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายภาพจำนวนมาก  โดยทางคณะกรรมการจัดงานและวัดพุทธาวาสภูสิงห์  ได้ประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม สามารถดึงความสนใจนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมากราบไหว้พระพุทธเทโวโรหณะสิงหบรรพต  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายสูงกว่า 4 เมตร และเดินขึ้นบันไดสวรรค์  654  ขั้น เพื่อกราบไหว้พระพุทธปฏิมากรพระพรหมภูมิปาโล ที่อยู่บนยอดเขาภูสิงห์ ซึ่งปีนี้ได้เปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ขึ้นไปกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลในยามค่ำคืนตลอด 7 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 5-11 ต.ค. 63

นางเย็นจิตร  จองหนาน  พัฒนาการ อ.สหัสขันธ์  กล่าวว่า หลังสถานการณ์โควิด-19  ผู้ประกอบการโอทอปได้รับผลกระทบอย่างมาก ขาดรายได้จากการจำหน่ายสินค้า  ทั้งนี้ในงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ ครั้งที่ 16  ทางคณะกรรมการผู้จัดงาน  ได้นำเอาการจัดตลาดสินค้าโอทอปเข้ามาบรรจุในงานประเพณี เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้  และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้พื้นที่อ.สหัสขันธ์ มีความคึกคัก  โดยยอดจำหน่ายสินค้าวันแรก  มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น  424,700 บาท  ซึ่งคาดว่าระหว่างวันที่  5-11 ต.ค. 63 จะมียอดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาท