ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น นักเรียนชั้นอนุบาล ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผันตัวเองมาเป็น “นวัตกรตัวน้อย” สร้างสรรค์สินค้ามาขายให้เพื่อน ๆ พร้อมรียนรู้ค่าของเงิน ในกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ Innovator Market

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 ก.ย. 2566 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตาธรรม รองคณบดีฝ่าย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม Innovator Martket ประจำปี 2566 เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจ รู้ถึงค่าของเงินที่จะนำไปซื้อสินค้ารวมถึงได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และนวัตกรรม แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์สินค้า โดยมีผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะครูอาจารย์และผู้ปกครองร่วมพิธีเปิด จนกระทั่งถึงเวลาเปิดตลาดซึ่งมีบรรยากาศที่คึกคักมาก

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น) กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาจัด ได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจ รู้ถึงค่าของเงินที่จะนำไปซื้อสินค้ารวมถึงได้ได้เรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์และนวัตกรรม แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการและการประชาสัมพันธ์สินค้า หลังจากที่เด็ก ๆ ที่เป็นผู้ประกอบการขึ้นเวทีไปประชาสัมพันธ์สินค้าของตนได้รับความสนใจจากเพื่อน ๆ ที่เป็นลูกค้า

ผศ.ดร.ศราวุธ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรม Innovator Martket ประจำปี 2566 จัดขึ้น 2 วัน มีนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ 2 จำนวนรวม 14 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็น วันที่แรก 7 ห้องเรียนเป็นผู้ค้าส่วนอีก 7 ห้องเรียนที่เหลือเป็นลูกค้านำเงินเหรียญครูแจกที่ตัดเป็นกระดาษมาซื้อสินค้า และในวันที่สองก็จะสลับกันเป็นผู้ค้าและลูกค้า ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีหลากหลาย เช่น ร้านเรื่องกล้วยๆ สินค้าทั้งม้าก้านกล้วย , กล้ววยฉาบ . กล้วยเบรกแตก , ช็อคโกบานาน่า ร้าน yummy mushroom มีสินค้ากระเป๋าเห็ด พัดเห็ด เห็ดทอดกรอบ มีนักเรียนชั้นอนุบาลรวมถึงผู้ปกครองให้ความสนใจร่วมอุดหนุนสินค้าที่เด็ก ๆ อย่างเนืองแน่น

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/09/2023 14:51 น. by อินทรีภูพาน