ข่าวการศึกษา

อุบลราชธานี ชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จ.อุบลราชธานี ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรี ศธ.ที่ปรักษา ศธ.และเลขา สพฐ.ตรวจสอบการทุจริต ผอ.เขต จ.อุบลฯ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายวิบูลย์ กุลวงศ์ ประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี แห่งหนึ่ง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง จากการกระทำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งได้อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน บังคับขู่เข็ญ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ตัวอย่างเช่น 1.บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับเงินค่าเปอร์เซ็นต์จากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2566 เข้า ผอ.เขต 10% เข้า รร. 5% 2.บังคับเรี่ยไรเงินจาก ผอ.รร. 81 โรงเรียนเป็น 1.2 ล้านบาท เข้าบัญชีคนสนิท ข้อ 3 ให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจเข้ามาชี้นำการย้ายครูและผู้บริหาร โดยเรียกรับผลประโยชน์จากการย้ายครูและผู้บริหาร และ 4. กลั่นแกล้ง ผอ.รร.แห่งหนึ่ง ให้รับโทษทางวินัย เพื่อให้คนสนิทย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแทน

นายวิบูลย์ กุลวงศ์ ประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้แจ้งข้อมูลที่เป็นหลักฐานและเอกสาร รายละเอียดของการกระทำข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกระทำของ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและได้ทำหนังสือ ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 14/09/2023 16:40 น. by อินทรีภูพาน