ข่าวการศึกษา

นครพนม วช. ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี “โดรน” แก่เยาวชน ผลักดันการเรียนรู้ระบบ AI หวังต่อยอดแรงบันดาลใจ สร้างอาชีพในอนาคต

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” โดยมีดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ร่วมในพิธีเปิด เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดการบินโดรนแปรอักษร โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เป็นหัวหน้าโครงการฯ พร้อมนี้ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพิชัย วาจนสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครพนม และคณะผู้บริหารหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม จังหวัดนครพนม

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. มีนโยบายที่มุ่งส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่หลากหลายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ซึ่งเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับโดรน เพื่อการใช้ประโยชน์ ได้ประสบผลสำเร็จ ในการพัฒนาคิดค้นซอฟต์แวร์ดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ
อีกด้วย

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนจาก วช. จัดโครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับ “โดรน” (Drone) ให้บุคคลากรด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตลอดทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดประยุกต์ใช้กับการทำงานในสาขาภาคอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในจังหวัดต้นแบบ 4 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครพนม – วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนมเดิม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2566 โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้แนวทางการนำโดรนไปใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว และการนำโดรนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

นอกจากนี้ ในช่วงค่ำยังมีกิจกรรมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้วยการจัดแสดงการบินโดรนแปรอักษร จำนวน 400 ลำ ณ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ในงานประเพณีไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2566 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดรนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว” มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณีที่น่าตื่นตาตื่น โดยนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการอบรมได้ที่ Facebook Fanpage : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 20/10/2023 12:13 น. by อินทรีภูพาน