ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น เปิดเวทีเสวนาเชิงวิชาการ “หมอลำพื้นบ้าน จากมรดกอีสาน สู่สากล”

วันที่ 29 พ.ย. 2566 ที่ ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ “หมอลำพื้นบ้าน จากมรดกอีสาน สู่มรดกโลก” พร้อมทั้งกล่าวว่า สวธ.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น จัดเสวนาวิชาการ “หมอลำพื้นบ้าน จากมรดกอีสาน สู่มรดกโลก” เพื่อยกระดับหมอลำพื้นบ้านอีสาน จากมรดกอีสาน สู่สากลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินหมอลำ ผู้ประกอบการหมอลำ นักวิชาการ นักสร้างสรรค์ และสื่อสารมวลชนร่วมงานเสวนาโดยกิจกรรมภายในงาน มีการเสวนาวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อเสวนาในช่วงที่ 1 หัวข้อ “หมอลำพื้นบ้าน : จากมรดกอีสาน สู่มรดกโลก มีการแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการและร่วมมองอนาคตโอกาสและความท้าทายของหมอลำอีสาน ยกระดับหมอลำพื้นบ้านให้สามารถโลดแล่นในเวทีสากลที่คงไว้ซึ่งแก่นและมนต์เสน่ห์ของหมอลำ ขณะที่หมอลำก็ยังสามารถประยุกต์และปรับตัวให้ตอบโจทย์กับตลาดที่หลากหลายได้ สามารถเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของท้องถิ่น ที่สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้แก่คนในชุมชนท้องถิ่นได้ อีกทั้งนำไปสู่การกระตุ้นอาชีพอื่น ๆ ที่เกาะเกี่ยวกับธุรกิจหมอลำเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังมีการเสวนาช่วงที่ 2 ในหัวข้อ โอกาสและความท้าทายของหมอลำอีสาน ในยุคหมอลำฟีเวอร์ อีสานฟีเวอร์ กับการยกระดับหมอลำสู่ซอฟต์พาวเวอร์”