ข่าวการศึกษา

ยโสธร อัยการภาคประชาชนมอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ที่จังหวัดยโสธรมีอัยการภาคประชาชนมอบเงินสมทบทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ห่างไกล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีอาหารหลางวันรับประทานอย่างเพียงพอและคุณภาพของอาหารกลางวันครบตามหลักโภชนาการ
        
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.ที่โรงเรียนบ้านคำม่วง ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายพิบูล ฝ่ายดี อัยการภาคประชาชน สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธรและเป็นอดีตนายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร ได้นำเงินสดจำนวน 20,000 บาท ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านคำม่วง เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านคำม่วง โดยมี นายอัครเดช สุบินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง พร้อมบุคลากรครูและนักเรียนร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วยังจะได้จัดหาอุปกรณ์กีฬาไปมอบให้กับทางโรงเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาอีกทั้งเด็กและเยาวชนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ
          
สำหรับโรงเรียนบ้านคำม่วง ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 115 คน และครู จำนวน 16 คน