ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น เปิดค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู ปลูกจิตสำนึกจิตวิญญาณความเป็นครู

“ศึกษาศาสตร์ มข.” จัด “ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20” เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู อีกทั้งได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู พร้อมเปิดโอกาสรับฟังเสียงของเด็กๆนักเรียน (voice of consumer) ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแห่งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานต่อไปในอนาคต ที่สำคัญ“ค่ายนี้เป็นค่ายครูระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี”

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัด“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20” ปลูกกล้าต้นใหม่สร้างแรงบันดาลใจก้าวสู่เส้นทางวิชาชีพครู ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อย ท่ามกลางความประทับใจของคณาจารย์ นักเรียนจากทั่วประเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกกว่า 8 มหาวิทยาลัย ร่วม 300 คน ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายมีการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างทัศนคติการเป็นครูในทางที่ดี มีการผสมผสานระหว่างนันทนาการ และวิชาการได้อย่างลงตัว ในแบบฉบับของศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาที่ไหนไม่ได้

รศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า วัตถุประสงค์จริงๆของการจัดค่ายนี้ คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาภายในคณะได้ฝึกบุคลิกภาพ และจิตวิญญาณความเป็นครู 2. ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่อยากเข้ามาศึกษาต่อในสายอาชีพครู 3. เปิดโอกาสรับฟังเสียงของเด็กๆนักเรียน (voice of consumer) ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาต่อที่คณะแห่งนี้ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการการทำงานต่อไปในอนาคต ที่สำคัญ“ค่ายนี้เป็นค่ายครูระดับประเทศ ที่ได้รับการยอมรับและจัดมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี”

นายวชิรพล ริยะบุตร นักเรียนที่มีโอกาสได้มาค่ายในครั้งนี้กล่าวอีกว่า “ประทับใจที่เราได้เขียนแผนจริงๆ ทดลองสอนจริงๆ จำลองการเป็นนักศึกษาครูจริงๆ” โดยตนได้แรงบันดาลใจและอยากที่จะเข้ามาศึกษาที่คณะแห่งนี้ในอนาคต อยู่ในครอบครัวรั้วสีแสดที่มีพี่ๆ และคณาจารย์ คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมไปถึงบรรยากาศภายในคณะที่น่าเข้ามาศึกษาเล่าเรียน พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่า แล้วสักวันหนึ่งผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้ง

นายธนรัตน์ วงษ์อินตา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครูครั้งที่ 20 กล่าวว่า วงการการศึกษาเป็นวงการที่ไม่หยุดนิ่ง “เมื่อบุคลากรทางการศึกษายังต้องการคนในอาชีพครูอยู่ ค่ายสานฝันก็ยังควรจะมีต่อไปเรื่อยๆ” ดังนั้นค่ายสานฝันเองก็จะไม่หยุดพัฒนาในกิจกรรมเหมือนกัน เพื่อตอบสนองต่อผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน และค่ายสานฝันจะมีต่อไปเรื่อยๆในอนาคต แต่รูปแบบก็จะปรับไปตามบริบทของเวลาเช่นเดียวกัน

สำหรับ“ค่ายสานฝันฉันอยากเป็นครู” ครั้งที่ 20 จัดขึ้นในรูปแบบค่าย 4 วัน 3 คืน ณ คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศเป็นโครงการที่จัดให้นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจในวิชาชีพครูร่วมสัมผัสบรรยาการในสถานที่จริงรวมถึงทำความรู้จักรุ่นพี่นักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อที่จะให้น้องนักเรียนผู้ฝันอยากจะเป็นครู ได้รู้จักวิชาชีพครูให้มากขึ้นทั้งคุณค่า ความสำคัญต่อสังคม รวมถึงสร้างจิตวิญญาณ ความศรัทธา และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับทั้งความรู้ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ร่วมถึงประสบการณ์ทำงานในวิชาชีพครู.