ข่าวการศึกษา

ศรีสะเกษ ศาลปกครองอุบลราชธานีรับฟ้อง น.ศ.ที่ยื่นฟ้อง ผจก.กยศ.ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้ ขณะที่ น.ศ.ฐานะยากจนกำลังได้รับเดือดร้อนอย่างหนักเพราะยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมต่างพากันเฝ้าจับตา กรมบัญชีกลางการประเมินผลงานของ ผจก.กยศ.ครั้งที่ 1/2567

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 1 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งเขต อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายเอกราช นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการ เปิดเผยว่า ตนและ น.ส.ลำดวน น.ศ.ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น ได้ไปยื่นฟ้อง ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากว่า ขณะนี้ตนเป็นหนี้ กยศ.ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แต่ตนยังไม่ได้รับค่าเล่าเรียนครบตามจำนวนที่เป็นหนี้ในระบบทำให้ตนเสียประโยชน์และสิทธิการเรียน ตนได้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2566 เมื่อได้สมัครเรียนและมีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนดังกล่าว ต่อมาเมื่อจะทำเรื่องยื่นกู้ยืมในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) นั้นในภาคเรียนที่ 2/2566 กลับปรากฏข้อความว่า ไม่สามารถเบิกเงินกู้ยืมได้เนื่องจากคุณถูกระงับการให้กู้ยืม จากสาเหตุกองทุน ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลการให้กู้ยืม ต่อมาเมื่อประมาณวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาระหว่าง น.ศ.ผู้กู้ยืมกับกองทุน กยศ.ผู้ให้กู้ยืม (DSL) นั้นข้อความได้หายไป ตนก็สามารถยื่นใบเบิกเงินกู้ยืมในระบบได้ แต่ตนก็มีความหวั่นใจการการได้รับสิทธิหรือการกู้ยืมดังกล่าว เพราะว่าก่อนนี้ในเทอม 1/ 2566 ที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่ได้รับเงินกู้ยืม กยศ.เต็มจำนวนค่าเล่าเรียนที่ขอกู้ยืมเงินไป ซึ่งศาลปกครองปกครองอุบลราชธานีได้รับฟ้องไว้แล้ว 2 ข้อกล่าวหา โดยศาลปกครองอุบลราชธานีจะได้แจ้งให้ ผจก.กยศ.มาแก้ข้อกล่าวหาอย่างเร่งด่วนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขณะที่เมื่อวันที่ 31 ม.ค.2567 เฟซบุ๊คของกรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ว่า กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 นางแพตริเชีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางภัทรพร วรทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 กรมบัญชีกลาง และออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนงานบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 #กรมบัญชีกลาง#CGDsmart_Regulator #CGDsmart_Provider

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า น.ศ.ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินของ กยศ.ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ต่างพากันจับตาว่า การพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนงานบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ผลการประเมินจะเป็นอย่างไร ทั้งนี้เนื่องจากว่า มี น.ศ.ที่ฐานะครอบครัวยากจนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ขอกู้เงิน กยศ.แล้ว ยังไม่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จำนวนมาก ทั้งที่ได้ส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว จนกระทั่ง น.ศ.ทนความเดือดร้อนไม่ได้ จึงต้องมีการฟ้องร้อง ผจก.กยศ.ต่อศาลปกครองระยอง ศาลปกครองอุบลราชธานี และศาลปกครองนครศรีธรรมราช เพื่อขออำนาจศาลปกครองให้ ผจก.กยศ.ปฏิบัติงานดำเนินการให้เป็นตาม พรบ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และการกระทำของ ผจก.กยศ.ที่ไม่อนุมัติเงินกู้ยืมให้กับ น.ศ.นั้น จะเป็นการเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่อย่างไร