ข่าวการศึกษา

นครพนม วิทยาลัยการบินมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับบริษัท เอซีไอเอส เอวิเอชั่น ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรด้านการบิน

วันที่ 23 พ.ค. 2567 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และ บริษัท เอซีไอเอส เอวิเอชั่น จำกัด โดยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

พลอากาศเอก วรฉัตร ธารีฉัตร คณบดีวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และ Mr. Salvador Ahumada ประธานกรรกมการบริหาร บริษัท เอซีไอเอส เอวิเอชั่น จำกัด เป็นผู้ลงนามร่วมกัน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดนครพนม และ สปป.ลาว ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
ทั้งนี้ บริษัท เอซีไอเอส เอวิเอชั่น จำกัด ได้สนับสนุนประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญในภูมิภาค โดยตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง “เมืองการบิน” ที่ทันสมัย สอดคล้องกับภารกิจและกิจเฉพาะของวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือและสนับสนุนในการผลิตบุคลากรด้านการบินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการบินของประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการบินของภูมิภาค จึงได้ดำเนินการจัดพีลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันดังกล่าว