ข่าวการศึกษา

นครพนม ‘คณะอนุ กก.’ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน ‘จังหวัด อำเภอ ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน’ เก็บคะแนน (รอบลงพื้นที่) การประกวดระดับประเทศ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.39 น. จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เลขานุการคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการฯ ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประกอบด้วย นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และนางสาวสตรีรัตน์ รุจิระชาคร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ในวาระตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE และเก็บคะแนนการประกวดระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 จังหวัดนครพนม โดยมีนางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นำคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สำหรับวาระการติดตามผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 จังหวัดนครพนม ในครั้งนี้ (ในภาคเช้า) คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม (สถานนะ ทอง ระดับ 3) และใน (ภาคบ่าย) ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ 3) ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม (สถานะ เงิน ระดับ 1) 4) ชม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาสมดี (สถานะ ทอง ระดับ 2) และ 3) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านนาราชควาย (สถานะ ต้นแบบระดับเงิน)

ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 30 พฤษภาคม 2567) คณะอนุกรรมการฯฯ จะตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ (ภาคเช้า) 1) ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำกลางนครพนม (สถานะ ทอง ระดับ 1) 2) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธาตุพนม (สถานะ ทอง ระดับ 1) ภาคบ่าย ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ 3) อำเภอ TO BE NUMBER ONE เรณูนคร (สถานะ เงิน ระดับ 1) และ 4) ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านโคกหินแฮ่ (สถานะ เงิน ระดับ) และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ภาคเช้า ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ 1) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอุเทนพัฒนา (สถานะ เงิน ระดับ 2) 2) ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพีแอ๊กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม (สถานะ เงิน ระดับ 2) และภาคบ่าย ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานฯ 3) ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยนครพนม (สถานะ เงิน ระดับ 2) และ 4) ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม (สถานะ ทอง ระดับ 1)

อนึ่ง คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวด โดยมีคะแนนการตรวจเยี่ยมในพื้นที่การประกวดจังหวัด จำนวน 40 คะแนน อำเภอ จำนวน 50 คะแนน และชมรม 50 คะแนนโดยจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศต่อไป