ข่าวการศึกษา

กาฬสินธุ์ เกจิดังส่งเสริมการศึกษาทอดผ้าป่าสัมพันธ์น้องพี่อนุกูลนารี 58 ปี

พระวชิรญาณวิศิษฐ์ หรือพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เกจิดังภาคอีสานพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ สมาคมศิษย์ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุกูลนารีทอดผ้าป่าสามัคคีส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเยาวชนของชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 85 ปี โรงเรียนอนุกูลนารี

ที่หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระวชิรญาณวิศิษฐ์ หรือพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนอนุกูลนารี มีนายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วยนายวิรัช พิมพะนิตย์ ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 1 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสุภาพร เกียรติดำเนินงาม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสมชาย เชาว์พานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุกูลนารี ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ นายสายัญ จิตต์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุกุลนารี สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุกูลนารี อดีตผู้อำนวยการ อดีตคณะครูที่เกษียณ อดีตนักเรียนเก่า คณะครูนักเรียน คหบดี แขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อรวบรวมปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่จะเป็นกำลังหลักในอนาคตสำคัญของชาติให้มีคุณภาพ ต่อไป

ทั้งนี้ รายได้การทอดผ้าป่าสามัคคีทั้งหมดจะนำไปปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภคในการดูแลสุขภาพทั้งของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสะอาดปลอดภัยร่วมทั้งนำไปจัดซื้อรถตู้และรถ 6 ล้อ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม มีคณะศิษย์เก่าและนักเรียนได้ร่วมกันออกร้านเปิดโรงทานน้ำดื่ม โรงทานอาหารเพื่อคอยให้บริการกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างรอยยิ้มส่งความสุขในการร่วมกันพัฒนาต่อยอดการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นต่อไป