ข่าวการศึกษา

ผวจ.นครพนม ห่วงใยนักเรียน เน้นย้ำนำการฝึกทักษะการเอาตัวรอด กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (ติดอยู่ในรถตู้รับส่ง) เข้าแผนการสอน สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม นำคณะครู นักเรียนฝึกซ้อม แผนเผชิญเหตุ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขัน กรณีนักเรียนติดอยู่ในรถตู้รับ-ส่ง โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม ขนส่งจังหวัดนครพนม และตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันการความสูญเสียในชีวิตของเด็กและเยาวชน

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ อุปกรณ์ต่างๆภายในรถตู้ การแก้ไขสถานการณ์ และเอาตัวรอดได้ในกรณีที่ติดอยู่ในรถตู้/รถรับ-ส่งนักเรียน เช่น บีบแตรส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ การปลดล็อคประตูรถ ทั้งด้านประตูหน้า ประตูข้าง และประตูหลัง และขอให้นำหลักสูตรการฝึกนี้ บรรจุในแผนการเรียนการสอนของสถานศึกษา พร้อมนี้ได้พบปะ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลด้านการดำเนินการศึกษา และมอบแนวทางนโยบายการดำเนินงาน 15 ข้อ ในการบริหารการศึกษาของจังหวัดนครพนม พร้อมตรวจติดตาม การดำเนินโครงการ “อาหารกลางวัน” มุ่งเน้น คุณภาพโภชนาการ และถูกสุขลักษณะ ส่งเสริมการเจริญเติบโต ให้กับนักเรียน