ข่าวการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น นำร่องอาหารปลอดภัยสร้างแกนนำระวังอาหารและสุขภาพ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 มิ.ย. 2567 ที่หอประชุม โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายประจวบ สิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบในวันที่ 28 กค.2567 โดยมี นพ.นิทิกร สอนชา ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และหัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์มิตรภาพ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 เทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองศิลาร่วมกิจกรรม

นายประจวบ สิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีวิธีการดำเนินการจัดอาหารที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน เน้นความสด สะอาด ปลอดภัยมีคุณภาพและมีคุณประโยชน์สมวัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการ ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้และสร้างมาตรฐานด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน ทำให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
สำหรับโครงการเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอาหาร เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จัดสถานที่จำหน่ายหรือปรุงอาหารที่ปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการ อีกทั้งให้ครูและนักเรียนจัดการภาวะสุขภาพของตนเอง พร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น
โดยกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมแกนนำอย.น้อย ตรวจเฝ้าระวังอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพร้านค้าทั้งในและนอกโรงเรียน ตรวจระบบรถขนส่งนม และตรวจระบบสุขาภิบาลอาหารในสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน และเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อนำไปตรวจ