ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น kick off จัดระเบียบจราจรรอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ ห้องประชุมสำนักงาน ปภ.จ.ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดระเบียบการจราจรบริเวณถนนรอบโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ได้แก่ บริเวณถนนกลางเมือง ถนนประชาสโมสร ถนนหลังเมือง และถนนหน้าเมือง โดยมีนายโสภณ เจริญพรหัวหน้าสำนักงานปัองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น (ด้านการบังคับใช้กฎหมาย) นายประจวบ ศิริภักดิ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลขอนแก่น,นายวิทิตย์ นามมูลน้อย หัวหน้าฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและปลอดภัยบนท้องถนน ,พ.ต.ท.พิทักษ์เขต สิงห์พิทักษ์ รอง ผกก.จร.ฯผู้แทนของ ภ.จวขอนแก่น,เทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

นายยุทธพร พิรุณสาร รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่าผลการประชุมหารือการจัดระเบียบการจราจรบริเวณดังกล่าว พบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดจากปริมาณรถของผู้ปกครองที่มารับ-ส่งบุตรหลานในช่วงเปิดภาคเรียนมีจำนวนมาก ส่งผลการจราจรคับคั่งในช่วงเช้าและช่วงเย็น การจอดรถซ้อนคันกีดขวางการจราจร และร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่ได้รับการผ่อนปรนให้ค้าขายบริเวณตรงข้ามโรงเรียน กีดขวางทางเท้าและพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ โดยที่ประชุมมีแนวทางแก้ไขปัญหาสรุปพอสังเขป ดังนี้ ออกประกาศจังหวัดกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ปรับการจอดรถบริเวณถนนศูนย์ราชการ ในช่องทางที่ ตลอดจนโดยเปลี่ยนจากการจอดแนวทแยง ซึ่งใช้พื้นที่ถนนถึงสองช่องทาง เปลี่ยนเป็นการจอดขนานชิดริมทาง อีกทั้งปรับช่องทางที่ 2 เป็นช่องทางคู่ขนาน (เหมือนถนนหน้าเซ็นทรัลขอนแก่น) และให้จอด รับ-ส่ง และไปเท่านั้น ห้ามไม่ให้จอดซ้อนคัน เพิ่มการทาสีพื้นผิวทางกำหนดการห้ามหยุดรถในช่องทางที่ 3 เพื่อป้องกันรถติดสะสมจนปิดช่องทางเดินรถ จัดระเบียบร้านค้าหาบเร่แผงลอยที่กีดขวางทางเท้า โดยให้ถอยร่นร้านค้าเข้าไปด้านในสวนรัชดานุสรณ์ ตามแนวที่กำหนด (ขอคืนพื้นที่ทางเดินเท้า)พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการโดยรอบ และผู้สัญจรบริเวณดังกล่าวทราบแนวทางปฏิบัติ รวมถึงทำสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจรให้ผู้ใช้ถนนทราบ และกำหนด kick off มาตรการฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567.