ข่าวการศึกษา

อำนาจเจริญ สำนักงานบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลืออำนวยความยุติธรรมให้ประชาชน

วันนี้ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 09.45 น. ณ ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมเยี่ยมชมการให้บริการประชาชนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้กำลังใจและพบปะกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด โดยมี อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินเจ้าหนี้ทั้ง 13 สถาบัน ผู้ไกล่เกลี่ยประจำกรมบังคับคดี และประชาชนผู้เข้ารับการไกล่เกลี่ย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายสันทัด ประสานวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือนในครั้งนี้ว่า สืบเนื่องจากสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการการยึดทรัพย์สิน การอายัดรัพย์สิน หลังศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งได้เห็นความสำคัญของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี สืบเนื่องจากลูกหนี้ตามคำพิพากษาหลายรายประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราว หรือได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 หรือมีเหตุอื่นทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นเหตุให้ถูกฟ้องร้องบังคับคดีถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดหรือถูกอายัดทรัพย์ ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรมบังคับคดีโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดให้มีการจัดโครงการ"มหกรรมไกล่เกลี่ยช่วยเหลือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และหนี้ครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567" ในครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ย เพื่อให้ความช่วยเหลือคู่ความผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีเพื่อหาข้อยุติร่วมกันทำให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ ทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้รวดเร็วขึ้น เป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย ส่งผลให้ปริมาณคดีการยึดทรัพย์ขายทอดตลาด และการอายัดทรัพย์สินลดลง ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย และส่งผลให้สามารถยุติข้อพิพาทชั้นบังคับคดีด้วยความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดโครงการฯ ในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สถาบันการเงินเจ้าหนี้ 13 สถาบัน ดังนี้ 1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.อำนาจเจริญ จำกัด 3. ธนาคารออมสิน 4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย5. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 7. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 9. บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 10. บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) 11. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด 12. บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด 13. บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานได้จัดบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย