ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น เรียนเองทำเองใช้เองนักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม

โรงเรียนระดับตำบลนำสูตรการผลิต จุลทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลิตใช้ในโรงเรียน นำไปต่อยอดให้กับครอบครัว แถมเปิดตลาดส่งขายทางออนไลน์ ได้ทั้งความรู้ มีราย ได้และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ที่ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนชุมชนดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น นายโชคชัย เรืองแหล่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดูนสาด กล่าวว่า โรงเรียนชุมชนดูนสาด สังกัด สพป.ขก.4 เปิดสอนในระดับอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนระดับตำบล ซึ่งทางโรเรียนได้จัดให้มีชุมนุม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ชื่อทีมว่า D.S.C. เรารักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ “สร้างสรรค์สังคมด้วยมือเรา มีนักเรียนเป็นสมาชิก คือ นางสาวปฐมพร เบ้าชนะ นายพัชรพล ประวัณโณ และ นายวันชัย ศรีนามหวด เป็นผู้นำกลุ่ม โดยมี นางเนตรนารี ชัยปลื้ม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองการทำจุลทรีย์ สังเคราะห์แสง เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกของคนในชุมชนร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพื่อให้ประชาชนลดรายจ่ายและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของตนเองและต่อผู้บริโภคทางด้านการเกษตร ในการเนินงานครั้งนี้ได้มีการสนับสนุนงบประมาณ วิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน เพื่อนำไปสู่การทดลอง และสามารถนำไปต่อยอดให้กับตนเองและชุมชนในการใช้ได้จริงในอนาคตต่อไป

ด้าน นางเนตรนารี ชัยปลื้ม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ครูที่ปรึกษาโครงการ เผยว่าการให้ความสำคัญในการทดลอฃทำจุลทรีย์สังเคราะห์แสง เดิมทีทางโรงเรียนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งทางโรงเรียนได้ให้ความสนับสนุน ส่วเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตัวเอง โดยได้เข้าร่วมกับชุมชน เพื่อดำเนินการทำจุลทรีย์สังเคราะห์แสงไปช่วยชาวบ้านเพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีในพืช โดยพืชผักที่ปลูกในปมู่บ้านส่วนมากจะใช้สารกำจัดแมลง แต่ถ้าหากนำตุลทรีย์ชีวภาพที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการผลิต จะช่วยลดการสารเคมีที่เป็นอันครายต่อสุขภาพได้

นอกจากการลดสารเคมีแล้ว จุลทรีย์น้ำหมักชีวภาพ ยังช่วยดับกลิ่นได้ด้วย จากการศึกษาโครงการที่ดำเนินการอยู่ น้ำจุลทรีย์ยังสามารถไล่แมลงได้อีกด้วย ดับกลิ่นในห้องน้ำได้ นางเนตรนารี กล่าว สำหรับขั้นตอนการผลิต จุลทรีย์ สังเคราะห์แสง นางสาวปฐมพร เบ้าชนะ ตัวแทนกลุ่มฯ ได้เผยว่า ในการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการผลิต คือ หัวเชื้อจุลทรีย์ น้ำเปล่า ไข่ไก่ น้ำปลา ผงชูรส วิธีการทำ นำน้ำเปล่าใส่ขวด ขนาดบรรจุ 550 มิลลิลิตร จากนั้นนำไข่ไก่ที่เตรียมไว้ตอกไข่ลงในถ้วย 1 ฟอง ใส่ผงชูรส 1 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ ตีส่วนผสมให้เข้ากัน จากนั้นนำไข่ที่ผสมกับน้ำปลา ผงชูรส ตักใส่ลงไปในขวดน้ำเปล่าที่เตรียมมาไว้ เทลงไป 1 ช้อนโต๊ะ และหัวเชื้อน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 1 ช้อนโต๊ะ ปิดฝาขวด ทำการเข่าให้ทุกส่วนผสมให้เข้ากัน ก่อนที่จะนำไปตากไว้รับแสงแดดเป็นเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยช่วงปัสดาห์สุดท้าย หมั่นเปิดฝาขวดเพื่อให้ออกซิเจนได้เข้าไปทำปฏิกริยาด้วย จนกว่าน้ำในขวดจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้ม สามารถนำไปใช้งานได้ เมื่อได้จุลลีทร็ย์ชีวภาพแล้ว การใช้ประโยชน์ จะนำไปผสมน้ำ อัตรส่วน 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิต แล้วนำไปรดน้ำพืชผักสวนครัว หรือนำน้ำหมักจุลทรีย์ชีวภาพ ไปเทในร่องระบายน้ำ ลงในโถส้วม เพื่อป้องกันไม่ไห้ท่อน้ำอุดตัน หรือส้วมเต็มได้ นอกจากนั้นยังสามารถนำไปฉีดพ่นไล่แมลงที่เป็นศรัตรูพืชได้อีกด้วย

นางสาวปฐมพร กล่าวอีกว่า หลังจากที่ทางทีมเราได้ทำการทดลองทำน้ำหมักจุลินทร์ชีวภาพ สำเร็จแล้ว ก็จะนำไปทดลองใช้จริง โดยนำไปให้ผู้ปกครองที่ปลูกผักสวนครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองของนักเรียนภายในโรงเรียทำการใช้ในการรดผัก ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ พืชผักสวนครัวจะไม่มีแมลงรบกวน ศรัตรูพืชก็จะหายไป สามารถเป็นปุ๋ยทางใบได้อีกด้วย ดังนั้นทางชมรมของพวกเรา จึงได้มีการทำบรรจุภัณท์ เพื่อจัดจำหน่ายในขวดพลาสติก มีหลายขนาด ตั้ง แต่ราคา 5 บาท จนถึงขวดใหญ่ในราคา 10 บาท สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ facebook ดี.เอส.ซี. เรารักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ โรงเรียนชุมชนบ้านดูนสาดถือได้ว่าเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ความใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ในการเริ่มต้นตั้งแต่ชุมชม ขยายออกไประดับตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ พร้อมกันนั้น ส่งเป็นการส่งเสริมเรื่องรายได้ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา”