ข่าวการศึกษา

กาฬสินธุ์ จัดเสวนาคนค้นควาย พลิกโฉมควายไทยเปิดประสบการณ์คนเลี้ยงควาย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “คนค้นควาย พลิกโฉมควายไทย”หนึ่งในกิจกรรมงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดประสบการณ์ แนวคิด ของคนเลี้ยงควาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของควาย ทั้งภาคเกษตรกร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญ ทิศทางอนาคตการพัฒนา และความอยู่รอดของควายไทย

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาในหัวข้อ “คนค้นควาย พลิกโฉมควายไทย” หนึ่งในกิจกรรมงานเกษตรแฟร์กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ซึ่งเวทีเสวนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อเปิดประสบการณ์ แนวคิด ของคนเลี้ยงควาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของควาย ทั้งภาคเกษตรกร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญ ทิศทางอนาคตการพัฒนา และความอยู่รอดของควายไทย ในโลกปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันสูงในทุกด้าน

โดยเวทีเสวนามี ดร.สมจิตร์ กันธาพรม หรือ ดร.ต๋องคนเลี้ยงควาย อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนางรำไพ ภูวราห์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ดำเนินรายการ ทั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนามาให้ความรู้ประกอบด้วย นายวีระสันติ ประทุมพล ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พูดถึงเรื่องนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงควาย ปัญหาการนำเข้าเนื้อแช่แข็งในยุค FTA ผลกระทบกับคนเลี้ยงควาย, พ่อเลี้ยงเจ วนาสุวรรณ เจ้าของโก้พระนคร พูดถึงเรื่องมุมมองควายไทยแบบคิดนอกกรอบ, นายสมบัติ ทำละเอียด อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยคนที่ 3 พูดถึงเรื่องมุมมองนายฮ้อยนักธุรกิจในการเลี้ยงควาย

น.สพ.ทรงศักดิ์ ใจทาน หรือหมอโก้ควายงาม ผอ.โรงพยาบาลขวัญใจสัตว์เลี้ยง จ.กาฬสินธุ์ พูดถึงเรื่องโรคสำคัญที่ต้องระวังในควาย, น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล ดารานักแสดง พูดเรื่องมุมมองคนรุ่นใหม่กับการเลี้ยงควาย, น.สพ.สุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ พูดเรื่องควายกาฬสินธุ์, นางทวีพร เรืองพริ้ม นักวิจัยคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน และน้านงค์ เชิญยิ้ม พูดเรื่องเป็นตลกแล้วทำไมมาเลี้ยงควาย และเลี้ยงควายแล้วได้อะไร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรวิชญ์ เพชรจุล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคีเครือข่ายเกษตรกร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การเสวนาในหัวข้อ “คนค้นควาย พลิกโฉมความไทย”ครั้งนี้เป็นเวทีที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับความสำคัญของควายในวัฒนธรรมไทย และการพัฒนาวิธีการใช้ประโยชน์จากควายให้เหมาะสมกับยุคสมัย ซึ่งควายเป็นสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเกษตรกรรม การดำรงชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งในประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ และยังคงเป็นสัญลักษณ์ของความขยันขันแข็งและความพยายาม ซึ่งวันนี้จะได้ฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในหลายด้านทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะได้ร่วมกันหาวิธีการนำควายกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและสังคมไทยอีกครั้งหนึ่ง

ด้านนางรำไพ ภูวราห์ นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า การจัดเสวนาทางวิชาการ “คนค้นควายพลิกโฉมควายไทย” เป็นกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบือ นอกจากนี้เวทีเสวนายังเป็นการเปิดประสบการณ์ แนวคิด ของคนเลี้ยงควาย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของควาย ทั้งภาคเกษตรกร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ได้เห็นถึงความสำคัญ ทิศทางอนาคตการพัฒนา และความอยู่รอดของควายไทย ในโลกปัจจุบันที่มีอัตราการแข่งขันสูงในทุกด้านอีกด้วย