ข่าวการศึกษา

ทม.นครพนม อบรมป้องกันเด็กจมน้ำของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม

วันที่ 29 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ที่สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รุ่นที่ 1/2567 ) โดยมีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม เข้าร่วมโครงการฯ

รายงานทางวิชาการ พบว่า กลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ มักเกิดจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การไม่มีรั้วรอบแหล่งน้ำ เพื่อแบ่งแยกเด็กออกจากแหล่งน้ำ การจัดให้มีพื้นที่เล่นที่ไม่เหมาะสมให้แก่เด็ก และการที่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กและเด็กไม่มีความรู้ในการกู้ชีพ/ ปฐมพยาบาลผิดวิธี เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการบรรจุเรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ในกิจกรรมกาเรียนรู้ของเด็ก เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้สอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางการสอนให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง หมายถึง สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง เน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการตะโกนขอความช่วยเหลือ และผู้ปกครองถือว่ามีความสำคัญเป็นอยากมาก ต้องมีความรู้ ในการสอนบุตรหลาน ให้รู้จักแหล่งน้ำเสี่ยง และหากเด็กจมน้ำต้องมีความรู้ความเข้าใจในการกู้ชีพ / ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกอบรมและปฏิบัติให้ความรู้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ เพื่อให้เห็นความสำคัญของประเด็นปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ เพื่อสร้างทักษะให้กับเด็กในการช่วยเหลือตนเอง สามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการจมน้ำได้