ข่าวการศึกษา

มข.จัดใหญ่ “HR DAY 60 ปี KKU มุ่งมั่นพัฒนาเป็นผู้นำทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับประเทศและระดับโลก

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ HR DAY 60 ปี KKU เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (การขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร SMART) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอย่างอบอุ่น พร้อมถ่ายทอดสดบรรยากาศผ่านช่องทางออนไลน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าสู่ปีที่ 60 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนาและเป็นผู้นำทางการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในระดับประเทศและระดับโลก ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนจากกิจกรรมโครงการของคณาจารย์และนักศึกษาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นผลงานประจักษ์ชัดต่อสาธารณะอย่างรอบด้าน ถึงเวลาแล้วที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนยกระดับสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนผ่านค่านิยมมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ว่า “SMART KKU”

“วันนี้นับเป็นวันเริ่มต้นของการขับเคลื่อนค่านิยม SMART KKU ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น SMART KKU และขอประกาศว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะขับเคลื่อนด้วย The 5 SMARTS U CAN B มุ่งสู่ความสำเร็จ ด้วยค่านิยม SMART KKU สร้างอนาคตสดใสไปด้วยกัน”เริ่มจาก S : Social Devotion with Creation คิด อุทิศเพื่อชุมชนM : Management by Fact จัดการบนข้อมูลจริงA : Achieving Customer Excellence ตอบสนองสิ่งคาดหวัง R : Responsibility & Good Governance รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักธรรมาภิบาลT : Technology & Innovation Focus สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดตัววีดิทัศน์แนะนำค่านิยม และการแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมกันนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “The Role of Leadership in Shaping Organizational Culture” โดยวิทยากร ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และการบรรยายเรื่อง “Culture Transformation : Strategies for Success” โดยวิทยากร คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด

ขณะเดียวกัน ยังมีการอภิปรายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ “การถ่ายทอดและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร” โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยด้วย ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานเพื่อร่วมสร้าง SMART KKU ไปด้วยกัน โดยกิจกรรมในวันนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารแต่ละคณะนำไปผลักดันบุคลากรในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวสู่ความเป็น SMART KKU และยกระดับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในระดับสากลต่อไป