ข่าวการศึกษา

ขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ประชุมวิชาการฝ่ายการพยาบาล Interpreting EKG and Nursing : An essential role for cardiac nurses

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯ นางเบญจมาศ แสนแสง รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2567 ฝ่ายการพยาบาล พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาล : บทบาทสำคัญสำหรับพยาบาลโรคหัวใจ “Interpreting EKG and Nursing : An essential role for cardiac nurses” ร่วมกับวิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องการแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
อาทิ อ.พญ.ดุจดาว สหัสทัศน์ จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ บรรยายเรื่อง Arrhythmias Approach พว.ก้องหล้า แสนพันธ์ จากหน่วย CPR โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เรื่อง Make it easy EKG for Nurse และวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ มาให้ความรู้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสูงสุดต่อไป

โดยการประชุมวิชาการฝ่ายพยาบาล ประจำปี 2567 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ