ข่าวการศึกษา

นครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้า ณ บริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำภูกระแต จากนั้นเวลา 09.00 น. อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อความเป็นสิริมงคล มอบทุนการศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ทั้งระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
    
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 มีพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ( ถวายมาลัย ผ้า 7 สี เครื่องกระยาบวชและเครื่องปัจฉะมังสาหาร ) มีการรำไหว้ครู, การกล่าวคำปฏิญาณตน และขับร้องเพลง "พระคุณที่สาม" ,การประกวดพานไหว้ครู ประเภทความสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์  นอกจากพิธีไหว้ครู ภายในกิจกรรมยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า  มูลนิธิและหน่วยงานภาคเอกชนต่าง ๆ จำนวน 59 ทุน รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 388,000 บาท
    
พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ ให้นักศึกษาได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญพระคุณของครู อาจารย์ เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพิธีไหว้ครูไทย และเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักศึกษาในการทำความดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย อันก่อให้เกิดความสามัคคีให้ดำรงอยู่สืบไป