ข่าวการศึกษา

สุรินทร์ สานสัมพันธ์การศึกษา คณะครูกัมพูชามาดูงานโรงเรียนเมืองสุรินทร์

คณะมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และ คณะโรงเรียนประถมคำนารู กัมพูชา เดินทางมายังโรงเรียนเมืองสุรินทร์ มีผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับ พร้อมกับนำชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่โรงเรียนเมืองสุรินทร์ นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนให้การต้อนรับนายิง โฟรมีเนีย พร้อมคณะครูโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนคำรูกรอง ประเทศกัมพูชา จำนวน 20 คน ที่เดินทางมาดูการบริหาร และงาน กิจกรรมของโรงเรียน ได้นำคณะครูจากประเทศกัมพูชาชมกิจกรรมของเด็กๆนักเรียน เข้าชมการทอผ้าไหมมัดหนี่ของเด็กนักเรีบนชั้นประถมปีที่ 3,4,5,6,

ครูผู้ฝีกสอนการทองผ้าไหมมัดหมี่ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์บอกว่า ทางโรงเรียนจะเปิดสอนให้กับนักเรียนตั้งแค่ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3,4.5,และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจบออกไปจะได้มีชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว พร้อมสืบสานการทอผ้าไหมมัดหมี่ให้ยืนหยัดอยู่ได้