ข่าวการศึกษา

มุกดาหาร นวมินทราชินีมุกดาหารฝึกซ้อมย่อยก่อนการเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดการจัดฝึกซ้อมย่อยก่อนการเข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ของบัณฑิตจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566

06 07 67 ณ โรงแรมมุกดาหารวิลเลจ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ดร.ปณวรรต กุลตังวัฒนา ประธานในพิธีในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตอาชีวศึกษา รุ่นที่ 5 พร้อมด้วยนายสถิต สำราญสุข ผอ.การสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร โดยมีนายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยกรรมการสภาฯ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และนักศึกษา ร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้

นายทศพล สุวรรณไตรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดเผยว่า กล่าวว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 นี้ เป็นรุ่นที่ 5 ความสำเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรี ในจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในภาคเอกชน จากสถานประกอบการ นักศึกษาเราได้ไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สัมผัสทดลองจริง ภาคเอกชนมีความสำคัญยิ่ง ในความสำเร็จของบัณฑิตอาชีวะนวมินทราชินีมุกดาหาร พร้อมที่จะเป็นกำลังคนสมรรถนะสูงในการยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดต่อไป
ดร.ปณวรรต กุลตังวัฒนา กล่าวว่า นวมินทราชินีมุกดาหาร ได้ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์พื้นที่จังหวัดมุกดาหารอย่างมาก นอกจากเราได้บัณฑิตที่ผลิตตามหลักสูตรเป็นกำลังคนสำคัญแล้ว ขณะนี้ นวมินทราชินีมุกดาหารกำลังจะจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมทักษะเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมรรถนะสูงนานาชาติ ตอบโจทย์กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งได้ผ่าน กรอ. จังหวัด จะเสนอเข้ากลุ่ม กรอ.จังหวัดเร็วๆ นี้ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัด กรอ.จังหวัด มีมติให้งบประมาณในการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมฯ 21 ล้านบาทเศษ จึงเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งของประชาชนในแถบนี้ที่จะได้ยกระดับเป็นกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์พื้นที่จังหวัดกลุ่มจังหวัดและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างแท้จริง

นายสถิต สำราญสุข ผอ.การสถาบันการอาชีวะศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 กล่าวว่า มุกดาหาร ก็เป็นพื้นที่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ที่ร่วมยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัด นวมินทราชินีมุกดาหาร เปิดการเรียนการสอนได้ถึงระดับปริญญา บัณฑิตที่เราผลิตได้ เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูงตอบสนองความต้องการของจังหวัด ทั้งกำลังคนเพื่อมาทดแทน มาสร้างงานใหม่ และ กำลังคนที่เป็นนวัตกร…