ข่าวการศึกษา

โรงเรียนดังหวั่นการแพร่ระบาดโควิดคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เผยพร้อมเต็มร้อยเปิดเทอมวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังหวั่นโรคโควิดคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียน ลั่นหากเด็กนักเรียนได้รับเชื้อจากรถรับส่งนักเรียน ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรับผิดชอบ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์อนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โรงเรียนประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากรฝ่ายบุคคลและฝ่ายวิชาการ สำรวจความพร้อมการตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในวันเปิดเทอมแรกของปีการศึกษา 2564 ตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยระบุว่าทางโรงเรียนมีความพร้อมทุกด้านเต็มร้อย

นายเอกรักษ์ สารปรัง กล่าวว่า โรงเรียนอนุกูลนารี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาต้นตอนและตอนปลายจำนวน 3,400 คน บุคลากร 230 คน ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้ 14 มิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งในส่วนของการจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน และออกแบบมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขและกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ อย่างเคร่งครัด

นายเอกรักษ์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตรการแรกนั้น ได้ตั้งจุดคัดกรอง 3 ด่าน ด่านแรกที่หน้าประตูเข้าโรงเรียน ด่าน 2 ที่บันไดขึ้นอาคาร และด่าน 3 ที่ประตูเข้าห้องเรียน ซึ่งทุกจุดจะมีครูคอยกำกับการสวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ติดสติกเกอร์ผ่านการคัดกรอง ขณะที่ในห้องเรียนก็จะจัดโต๊ะเก้าอี้ห่างกัน 1 เมตร รวมทั้งระยะห่างที่โรงอาหาร เป็นต้น

นายเอกรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับแนวทางการเรียนการสอนนั้น ยึดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัย ก่อนทำการเปิดเรียนทางโรงเรียนอนุกูลนารี ได้สแกนเด็กนักเรียนทุกคนว่า มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ จากการสแกนเบื้องต้น จากจำนวนนักเรียน 3,400 คน มีนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 30% ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น มี 2 รูปแบบคือ 1.เรียนออนไลน์ เพื่อความปลอดภัย และ 2. เรียนออนไซด์ หรือเรียนปกติในห้องเรียน ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองสิทธิการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน เพราะการเรียนในห้องเรียนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเรียนออนไลน์

“โรงเรียนอนุกูลนารี จึงมีความพร้อมเต็มร้อย ในการที่จะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เป็นกังวลอยู่บ้าง คือรถรับส่งนักเรียน เช่น รถตู้ รถสองแถว หรือรถส่วนบุคคลนั้น ในเร็วๆนี้ก็จะได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดอบรมผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน ในการป้องกันการโรคติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากผู้ประกอบการดังกล่าวถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากมีการสัญจร หรืออาจจะเดินทางไปรับจ้างหลายสถานที่ จึงต้องมีองค์ความรู้ในการป้องกันตนเอง และให้มีอุปกรณ์ เช่น หน้ากากอนามัย เครื่องสแกนอุณหภูมิ และเจลล้างมือประจำรถด้วย ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ครู และนักเรียนเอง” นายเอกรักษ์กล่าว

นายเอกรักษ์ กล่าวตอนท้ายว่า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างเปิดเทอมนี้ หากมีเด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถรับส่งนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 หรือคลัสเตอร์รถรับส่งนักเรียน ทุกฝ่ายต้องออกมารับผิดชอบร่วมกัน ที่สำคัญผู้ปกครองเองต้องตรวจเช็คดีๆ ก่อนที่จะให้บุตรหลานขึ้นรถตู้หรือรถรับส่งมาโรงเรียนว่า รถคันดังกล่าวปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้นในการเปิดเทอมในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หากมีเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ทุกฝ่าย เช่น จังหวัด ปกครอง สาธารณสุข ต้องออกมารับผิดชอบร่วมกัน

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 13/06/2021 13:09 น. by อินทรีภูพาน