ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้จัดพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะ มอบหมวก และเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 16 เข้าร่วมพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี จำนวน 127 คน และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 14 จำนวน 115 คน โดยมีรองศาสตราจารย์สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการทำพิธีประดับขีดหมวก เข็มวิทยฐานะฯ

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา คุณเพ็ญศรี รักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลนครราชสีมา คุณนพวรรณ ทักษานันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาคุณปราณิสา พงศ์ปภาดา หัวหน้าฝ่ายการโรงพยาบาลขามสะแกแสง และตัวแทนจากแหล่งฝึกโรงพยาบาลพิมาย โรงพยาบาลสูงเนิน โรงพยาบาลสีคิ้ว รพสต.โตนดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชม ยินดีกับความสำเร็จกับก้าวแรกของการเข้าสู่วิชาชีพ และความภาคภูมิใจของผู้ปกครอง คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมงานมากกว่า 1000 คน

ในโอกาสนี้ นายแพทย์นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้โอวาสแก่นักศึกษาว่า ขอให้ทุกท่านมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ตั้งใจทำงานอย่างมีคุณธรรม คุณธรรมสำคัญมากเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับมนุษย์ ผมอยากให้น้องๆทุกคน เอาวิชาที่ได้เรียนมา มีความมุ่งมั่นอดทน สำหรับวันนี้ผมขอชื่นชมน้องๆทุกคน และมีความสุขในการทำงานต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/03/2023 11:51 น. by อินทรีภูพาน