ข่าวการศึกษา

โรงเรียนอนุกูลนารี ผุดห้องเรียนพิเศษเตรียมเรียนแพทย์-ทหาร

โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียน ด้วยการจัดห้องเรียนพิเศษเสริมความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนปกติ ให้กับนักเรียนที่ตั้งธงสอบคัดเลือกศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และศึกษาต่อเตรียมทหาร ตั้งเป้าเป็นอนุกูลนารีโมเดล ผลิตนักเรียนเก่งสู่รั้วมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมทหารอย่างมีคุณภาพ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ กลุ่มพัฒนาสมรรถนะนักเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี ถนนภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี ดร.กิตติศักดิ์ วรรณทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถนะนักเรียน และดร.ธนศักดิ์ เจริญธรรม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนใน “กลุ่มนักเรียนแพทย์” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย

นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่าได้ตระหนักในความสำคัญของอนาคตของผู้เรียน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะจบออกไปอย่างมีคุณภาพ สามารถไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มุ่งหวังไว้ ที่สุดคือประสบความสำเร็จในการศึกษา มีอาชีพ มีงานทำที่มั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์แต่เนิ่นๆ ซึ่งการเรียนการสอนในภาคปกติหรือสอนพิเศษเพิ่มเติมอย่างที่เคยปฏิบัติมา อาจจะไม่ตอบโจทย์ได้เท่าที่ควร

นายเอกรักษ์กล่าวอีกว่าที่ผ่านมานักเรียน ผู้ปกครอง อาจจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษ หรือกวดวิชากับสถาบันติวเตอร์ สถิติความสัมฤทธิ์ในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ของเด็กนักเรียนที่จบออกไปแต่ละรุ่นหรือแต่ละปีการศึกษา อาจจะมีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถบ่งชี้ว่าจะศึกษาจบและประสบความสำเร็จได้ เพื่อเป็นการวางรากฐานและสามารถไปต่อได้สำเร็จ จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนขึ้น โดยมีการฟอร์มคณะทำงานที่มีศักยภาพและความพร้อม ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กนักเรียนที่มีความสนใจเขาร่วมโครงการ เช่น นักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์พยาบาลศาสตร์ และนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเตรียมทหาร ทั้งนี้ ได้นำร่องกลุ่มนักเรียนแพทย์ และได้เชิญผู้ปกครองมารับฟังแนวทางในการจัดโครงการ เพื่อเพิ่มเติมความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง ในการร่วมกันส่งเสริมและขับเคลื่อนสมรรถนะนักเรียนและบุตรหลาน ที่เข้าร่วมโครงการ

ด้าน ดร.กิตติศักดิ์ วรรณทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถนะนักเรียน กล่าวว่า ก่อนจัดโครงการดังกล่าว ได้ศึกษาแนวทาง และตระเตรียมข้อมูลมาระยะหนึ่ง ซึ่งจะฉีกแนวออกไปจากการเรียนการสอนพิเศษและกวดวิชากับสถาบันติวเตอร์ที่ผ่านๆมา ทั้งนี้ ได้มีการพุดคุยกับคณะทำงานจนเกิดการตกผลึก และออกแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนการดึงโรงเรียนกวดวิชามาอยู่ในโครงการดังกล่าว โดยจะจัดตารางเรียนหรือชั่วโมงเรียนพิเศษให้วันละ 2 ชั่วโมงหลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน รวมเวลาเรียนประมาณ 100 ชั่วโมง ที่สำคัญ นักเรียน ผู้ปกครอง ไม่ต้องออกไปเรียนข้างนอก ไม่ต้องจ่ายเพิ่มหรืออาจจะมีการแชร์ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยบ้าง ในบางกรณีที่เชิญวิทยากรจากข้างนอกเข้ามาให้ความรอบรู้เพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ในการเสริมความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มสมรรถนะนักเรียนดังกล่าว จะมีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโครงการภายในโรงเรียนอนุกูลนารี

ขณะที่ ดร.ธนศักดิ์ เจริญธรรม หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ กล่าวว่า จากการจัดโครงการดังกล่าวนักเรียนจะได้รับความสะดวก ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย โดยโครงการที่จัดขึ้นเป็นรุ่นแรก กำหนด 2 ระดับชั้น คือมัธยมศึกษาปีที่ 6 และปีที่ 4 นำร่องกลุ่มนักเรียนแพทย์จำนวน 16 คน ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อสอบคัดเลือกข้าศึกษาต่อเตรียมทหาร ก็จะเชิญผู้ปกครองมารับฟังแนวทางและจัดตารางเรียนต่อไป โดยจะมีบุคลากร และวิทยากรของโรงเรียนอนุกูลนารี เป็นอาจารย์สอนพิเศษให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเร็วๆนี้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และนักเรียนที่มีเป้าหมายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเตรียมทหารอย่างมีคุณภาพดังกล่าว

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 10/07/2020 17:03 น. by อินทรีภูพาน