ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯเลย ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้าง โดมเอนกประสงค์ฉลองอาคารสัตตบงกช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ โรงเรียนอนุบาลเลย ถนนร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ. เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาส และ หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ เจ้าอาวาสวัดป่าเวฬุวนาราม ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ ร่วมเป็นประธานในพิธี ทอดผ้าป่า โดมเอนกประสงค์และฉลองอาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลเลย มีนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมผู้อำนวยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 เขต 2 ,เขต 3 , คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคณะกรรมการกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-อาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมพิธีจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาด้านการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมจากโดมสิริวิมลไปยังอาคารเรียนอเนกประสงค์อาคาร 5 สัตตบงกช การปรับปรุงตึก MEP สร้างบันไดขึ้นอาคารใหม่ ทั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือ สร้างอาคารเรียนให้ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธาร และให้เพียงพอต่อการเรียน-การสอน โรงเรียนอนุบาลเลย ตั้งอยู่เลขที่ 8/80 ถนนร่วมใจ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2492 สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา ซึ่งขณะนั้น นายนาคร กระชั้นแสง ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และมีนางสาวบุญกอบ วิสมิตนันท์ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีเลย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลเลย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ต่อมาในปีการศึกษา 2524 ได้โอนโรงเรียนอนุบาลเลย มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติตามแผนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีครูและบุคลากร เป็นชาย 19 คน หญิง 78 คน รวม 97 คน นักเรียนระดับอนุบาล 404 คน ระดับประถมศึกษา 1,321 คน รวม 1,725 คน มีห้องเรียน 46 ห้อง อาคารเรียน 3 หลัง ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2526 2534 และ 2546 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม สร้างเมื่อปี พ.ศ.2526 บ้านพักครู และบ้านพักภารโรง สนามเด็กเล่น และบ่อน้ำตื้น และมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย การสร้างโดมเอนกประสงค์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ป้องกันฝนและแดด อีกด้วย จากจำนวนครู ลูกจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 06/06/2023 16:07 น. by อินทรีภูพาน